DIS-Norge
 
  English Norsk  

Grunnkurs fulltegnet

Påmelding til grunnkurset har vært veldig bra. Faktisk så bra at vi nå må sette en strek av plasshensyn.
Siden pågangen har vært så stor setter vi opp en nytt kurs så fort vi finner nye datoer.
Vi sender da selvsagt ut ny informasjon til alle igjen slik at de som ikke kom med denne gangen og de det ikke passet for i første runde skal få en ny mulighet.
Det første grunnkurset som går 4., 6. og 13. mars er nå altså fullt.

 

Kveldsåpent på arkivet - Vestfoldarkivet, Sandefjord - Onsdag 27. februar

Som den første av tre onsdager i våres, har Vestfoldarkivet langåpent førstkommende onsdag, 27. februar kl. 10-19.30.

Vestfoldarkivet flyttet sist høst inn i nye lokaler i Hinderveien industriområde på Pindsle i Sandefjord. Her har de utstillinger, arkivmagasiner, kontorseksjon og en stor fin lesesal med lokalhistorisk bibliotek. Vestfoldarkivet er depotinstans for all fykeskommunal virksomhet, deriblant skoleprotokoller fra høyere skoler/videregående opplæring i Vestfold. I tillegg er de arkivdepot for arkivmateriale/privatarkiver som er avlevert fra ulike foreninger, privatpersoner og bedrifter i Vestfold. Vestfoldarkivet oppbevarer bl.a. arkivene etter flere hvalfangstselskaper, store industribedrifter, frivillige organisasjoner mm, deriblant Bugge & Co, Framnæs Mekaniske Verksted, Hydro Aluminium Holmestrand, Sande Træsliperi m.fl.

Vestfoldarkivets lesesal holder åpent hver onsdag og fredag kl. 10-15.

Utover våren holder lesesalen langåpent følgende tre onsdager:
Onsdag 27. februar kl. 10-19.30
Onsdag 20. mars kl. 10-19.30
Onsdag 24. april kl. 10-19.30

Vil anbefale slektsforskere i Vestfold å benytte seg av den fine muligheten som Vestfoldarkivet er, til å få innblikk i enkeltpersoners hverdagsliv og yrkes- og foreningstilknytning.

 

Grunnkurs i slektsforskning starter mandag 4. mars.

NRK serien Hvem tror du at du er har skapt en stor interesse slektsforskning, og Vestfold er ikke noe unntak.

Derfor drar DIS-Vestfold nå i gang et grunnkurs i slektsforskning.
Målet er å gi deltagerne en lang rekke grunnleggende kunnskaper slik at de kan foreta søk og finne fram i de viktigste kildene man benytter. De vil også lære litt om forutsetningene for hver av kildene og hvorfor man ofte ikke finner de persone man søker i en gitt kilde. Vi ser også på andre vinklinger og andre mulige kilder når man står litt fast.

Kurset holdes på Stokke bygdetun og går over tre kvelder og er totalt på 9 timer.

Kursdagene er mandag 4. mars, onsdag 6. mars og onsdag 13.mars, all dager fra kl. 18:30.
Kurset koster kroner 600,- pr person. For medlemmer av DIS-Norge koster kurset kr. 200,-.

Deltagerne  betaler for kurset ved fremmøte første dagen.
Påmelding på epost til epost@vf.disnorge.no eller på telefon 924 33 283 etter klokken 17:00.

Grunnkurs i slektsforskning dag 1

  • Hvordan komme i gang
  • Grunnleggende om kilder
  • Skannede kilder
  • Søkbare kilder
  • Nye og gamle Digitalarkivet
  • Hvordan søke

 

Grunnkurs i slektsforskning dag 2

 

Medlemsmøte 21. februar "Hva man kan finne på Statsarkivet"

DIS-Vestfold holder medlemsmøte på Stokke Bygdetun torsdag 21 februar klokken 18.30.
Vi får besøk av rådgiver Serina Johansson fra Statsarkivet på Kongsberg skal holde foredrag med tittel:
"Hva man kan finne på Statsarkivet".

De fleste kjenner til statsarkivets innhold av kirkebøker, pantebøker og sjømannsruller, men med sine 13000 hyllemeter – 13 kilometer  arkivplass, kan man bare ane hva som er tatt vare på av arkivmateriale gjennom både dansketid og svensketilhørighet. Alt dette vil Serina fortelle oss om.

Etter kaffepausen skal vi lære litt om harddisker og ikke minst sikkerhetskopiering som er et viktig tema for oss alle.

Serina Johansson

 

Seminar i kirkebokregistrering

Seminar i kirkebokregistrering

Media omtaler stadig økende interesse for slektsforskning. En av årsakene til økningen menes å være de lett tilgjengelige kildene som er lagt ut på Digitalarkivet.

Slektsforskere har spesielt stor nytte og glede av kirkebøker som er transkribert og lagt ut i søkbar database. I enkelte geografiske områder er lister over en lang periode registrert, som dåp, konfirmasjon, viede og begravede. I andre områder er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.
Transkriberingen er utført av frivillige personer med en sterk interesse for historiske material

Registreringen foregår ved avskrift fra skannede kirkebøker som føres inn i registreringsprogrammet Augustus. For at alle skal registrere likt har Arkivverket i samarbeid med erfarende registratorer satt opp en standard for hvordan registreringsarbeidet skal utføres. Reglene har fått navn Kyrre, som er forkortelse for Kyrkjebokregistrering. Riksarkivaren og DIS-Norge har i tillegg satt opp en samarbeidsavtale som bidrar til god kvalitet på arbeidet. Registreringen korrekturleses og kvalitetssikres, før det legges ut i Digitalarkivets database. Da dette arbeidet gjøres på dugnad i Norge er bruk av tjenesten gratis. I andre land er arbeidet utført på en slik måte at enhver bruker må betale for å benytte lignende tjenester.

 

Folketellingen for ladestedet Sandefjord 1825 er nå publisert!

Folketellingen for ladestedet Sandefjord, opptatt den 27. november 1825, ble nylig avfotografert av DIS-Vestfold sitt digitaliseringsprosjekt. Sandefjord er et av få steder som man finner navnelister for denne folketellingen i 1825. For Sandefjords del vil denne tellingslisten innebære at man får et kildemessig verdifullt tilskudd til tidsperioden mellom folketellingene i 1801 og 1865. Protokollen er strukturert slik at man finner hus.nr. i venstre kolonne. Deretter listes alle personer i husholdningen i den neste kolonnen, i kolonne 3 oppgis deres alder, kolonne 4 viser husfars borgerlige stilling, mens kolonne 5 angir hvor mange personer det var i husholdningen. Protokollen er relativt lett å tyde uten de verste tendenser til kråketær. Vi håper dette kan være til nytte og glede for mange som har slekt i Sandefjord på denne tiden. Hva angår Sandeherred, gamle Sandar herred, så er det dessverre kun funnet en nominell folketellingsliste, opptatt den 27. november 1825.

 

Nye kilder lagt til

Nå i romjulen er ytterligere to avfotograferte protokoller lagt ut på hjemmesidene til DIS-Vestfold under prosjektet Digitaliserte kilder i Vestfold
Det som nå er lagt ut er to lister som du finner under Larvik.
En skoleprotokoll for Hedrum og en liste over innflyttede til Stavern i perioden 1870-1896. 

 

DIZ nummer 6 for 2012 er klart.

Det nærmer seg slutten av året, og nå helt på tampen er ytterligere et nummer av medlemsbladet DIZ klart.
Denne gangen vil du også finne en rekke gode og spennede artiker. For omlag en måned siden ble det holdt et seminar om kildergistrering, og i dette nummeret av DIZ kan du lese et referat fra den samlingen. Du finner også flere artikler som omhandler kilderegistreringsarbeid i Vestfold. Blant annet er det en lenger artikkel om slektsfotoprosjektet med tips om hvor du bidra til å identifisere enda flere personer på de gamle bildene som nå avfotograferes.

 

 

Kurs i kirkebokregistrering

Da er DIS-Vestfold godt i gang med kurs i registrering av kirkebøker. 
Leder Willy Fredriksen ønsket de 9 nye kommende registratorene velkommen til kurset i NLIs lokaler på Vear. Disse 9 dekker mange av fylkets sogn så dette lover godt for registreringen framover, for det er fortsatt mange sogn som ikke er registrert.
 Etter en kort presentasjon satt koordnator Rune Helland og leder av DIS-Sande Anne-Grethe Syvertsen i gang og deler med seg av flere års kunnskap i registrering. Med seg har de også mangeårig registrator Kjell Olaussen fra DIS-Sande og assisterende koordinator for Vestfold, John Ludvigsen.
 Deltagerne er ivrige, og spørsmålene blir mange under presentasjonen av registreringsstandarden Kyrre og hvordan man jobber i praksis.

 

 

Kurs - seminar i kilderegistrering lørdag 24 november

 

DIS-Vestfold, 24. november 2012, klokka 10:00 - 17:00

Sted: NLI's lokaler, Bjellandåsen på Vear.

Har du lyst til å være med på DIS-Norges største prosjekt, det vil si jobben med å skrive av kirkebøker slik at de blir søkbare på Digitalarkivet? Da har du anledning til å bli kjent med dette arbeidet nå.

 

Syndiker innhold