DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kirkebokregistrering i Vestfold

Hei alle DIS’ere
Jeg har tatt over etter John når det gjelder kilderegistrering i Vestfold her i vår, og er i gang med å sondere terrenget. Vi har mange flinke folk rundt i fylket som har lagt ned en stor jobb når det gjelder registrering av kirkebøker, mye er nå på nett, og noe er undervegs (skal korrekturleses, eller venter på å komme på nettet). Men vi trenger flere mennesker, dette kommer ikke av seg selv.
Enkelte deler av fylket er godt representert, så som Sande, Borre, Våle, Nøtterøy, Larvik. Andre Prestegjeld glimrer med sitt fravær, så som f.eks Lardal, Ramnes, Sandar og Hof
Skal forsøke å få til en ny giv når det gjelder kilderegistrering i Vestfold, og trenger litt ”input” fra dere. Skal vi arrangere nybegynnerkurs? Kurs i gotisk? Samlinger for dere som allerede holder på, og som trenger litt ”backup/peptalk” med andre i samme situasjon? Kom gjerne med forslag, så skal vi se hva vi får til.

Dersom du vil være på på denne jobben eller har innspill, kontakter Rune Helland.

Kirkebok for Hof 1878-1940

Bildet viser et utsnitt av viede fra kirkeboken for Hof 1878-1940.

 

Mormon-pionerene fra Sandsvær - Medlemsmøte på Stokke Bygdetun 10. mai kl. 18.30

Denne kvelden får vi besøk av Tor Gervin som skal holde foredrag om mormonere fra Sandsvær.

Mormonene som reiste til Salt Lake City er et lite omtalt kapittel i norsk utvandringshistorie. Tor Gervin fant dem i familiens
glemmebok. Han følger seks pionerer fra Sandsvær i 1860-årene på  dramatiske seilaser over Atlanteren, med kuvogner
via Canada og 160 mil til fots gjennom indianerland. 
 

 

DIZ nummer 3 er klart

Da er siste nummer av medlemsbladet DIZ klart.
I dette nummeret kan du lese om blant annet bruk av Dropbox sammen med TMG, DIS-Vestfolds ærespris og om den første som fikk denne. Du kan også lese en lengre artikkel om skoleprotokoller som utgjør en viktig del av de kildene som DIS-Vestfold digitaliserer og publiserer om dagen.
Du kan lese DIZ her.

 

Medlemsmøte på Stokke bygdetun, 19.04.12 - Amsterdam, Norges største by på 1600-tallet?

 

DIS-Vestfold, 19. april 2012, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte DIS-Vestfold
Sted: Stokke bygdetun

 

Amsterdam, Norges største by på 1600-tallet?

Professor Sølvi Sogner
 
 
 
 

Anslag på størrelsen av den norske innvandrerbefolkningen i Amsterdam omkring 1650: 13.000
(dvs flere enn i Bergen som var Norges største by på dette tidspunktet)
Vi får besøk av professor Sølvi Sogner som i mange år har jobbet utvandring.

 

Lister over skolepliktige barn i Ramnes prestegjeld 1841-1844

 

 

Botne kirke oppdatert i Gravminner

Prosjektet vårt Gravminner har nå fått oppdaterte data for Botne kirke i Holmestrand.
Dersom du går inn her vil du se at det nå ligger hele 2283 registreringer for Botne, og alle disse er med bilde.
Stor takk til bidragsyterne som har gjort en flott jobb.

 

 

DIS-Sande arrangerer felles tur til Riksarkivet

DIS-Sande arrangerer felles tur til RiksarkivetStatsarkivet i Oslo, tirsdag 8. mai.
(Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo er i samme bygning, har samme resepsjon og samme lesesal).

Vi har avtalt en gratis omvisning i Arkivet fra klokka 10.00-11.30.

Etter omvisningen kan vi låne material fra Arkivet og studere det nærmere i lesesalen.
Ønsket material kan forhånd bestilles fra Arkivportalen eller i skranken etter omvisningen, så får vi det utlevert innen en halv time.

Det er også mulighet til å besøke Biblioteket hvor det oppbevares blant annet bygdebøker, slektsbøker, folketellinger og matrikler.
Det er ikke anledning til å låne med litteratur hjem, men det kan leses i lesesalen og kopieringsmaskin er tilgjengelig. 

Kantine er åpen fra 11.00-13.00. Her selges varm mat, baguetter, salater m.m

Håper vi blir mange som får en fin dag på Arkivet :-)

 

Fra årsmøtet 14. mars 2012

Onsdag 14. mars ble det avholdt årsmøte og medlemsmøte i DIS-Vestfold hvor nærmere 50 personer hadde funnet veien til møtet. Etter årsmøtet ble det foredrag om Eidsfossbanen ved Håkon Westby.

DIS-Vestfold innfører ærespris.
Til årsmøtet var det bare ett innkommet forslag, og den var fra styret selv, som ønsket å innføre en ærespris.
Fra statuttene sakser vi dette som forteller litt om bakgrunnen for prisen:
DIS-Vestfolds Ærespris kan tildeles enkeltpersoner eller foreninger som har gjort en spesielt stor innsats for slektsforsker miljøet i Vestfold gjennom flere år.
Den første æresprisen ble delt ut på slutten av årsmøtet, og hva var vel mer naturlig enn å tildele prisen til Ragnhild Prøytz som ikke bare har vært med på å starte DIS-Vestfold, men også DIS-Norge noen år før det. Hun er også det først kvinnelige medlem i DIS-Norge. Ragnhild har gjennom mange år bidratt til å lage vårt gode miljø, og har delt av sin kunnskap i en lang rekke sammenhenger. Ikke minst har hun gjennom Slektskafeen hjemme hos seg selv i mange år skapt en møteplass for kunnskap og sosialt samvær.
Vi gratulerer alle Ragnhild med prisen.


Willy Fredriksen overrekker æresprisen.

 

Årsmøte i DIS-Vestfold 14. mars

Årsmøte og medlemsmøte i DIS-Vestfold, 14. mars 2012, klokka 18:30
Sted: Stokke bygdetun

Vi minner om at det er årsmøte i DIS-Vestfold onsdag 14. mars.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen.
3. Styrets beretning 2011.
4. Regnskap 2011, og Revisors beretning.
    Styrets ansvarsfritak.
5. Innkomne saker.
6. Budsjett 2012.
7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor. 
8. Valg av representant til DIS-Norges Landsmøte

 
Etter årsmøtet vil vi få et foredrag om den gamle Eidsfossbanen ved Håkon Westby.
Han har også utgitt et par hefter om Eidsfossbanen og Hvittingfossbanen.
 
Vel møtt.
 

Ny koordinator for kirkeboksprosjektet

Vårt største prosjekt så langt, kirkebokprosjektet eller kilderegistreringsprosjektet som vi kalte det tidligere, har fått en ny koordinator, nemlig Rune Helland.
Rune har vært med helt fra starten og har vært en våre ivrigste registratorer. Han har primært jobbet med Borre, Nykirke, Våle og Undrumsdal, men har også tatt korrekturlesing for Slagen i Sem.

Rune vil nå ta fatt på jobben med oppfølging, bestillinger av materiale, koordinering av registrering og korrekturlesing, samt innsending av data til Digitalarkivet etter hvert som kildene blir ferdigstilt.
Dersom har du lyst til å bidra med å registrere en kirkebok eller vil hjelpe til med korrekturlesing så er det bare å sende ham en mail på denne adressen kildereg@vf.disnorge.no

 

 

 

Syndiker innhold