DIS-Norge
 
  English Norsk  

Skoleprotokoller - en kilde til kunnskap om barns oppvekst og skolegang gjennom tidene

Som en del av prosjektet Digitaliserte kilder i Vestfold har vi fokusert på å avfotografere og publisere protokoller og manntall fra skoleverket. I første omgang har vi lagt ut protokollene for Tønsberg almueskole fra 1820 og frem til 1916. Disse protokollene varierer litt mht hva de inneholder av opplysninger, men som regel inneholder der barnas navn, fødselsdato, innskrivingsdato, samt i noen tilfelle opplysninger om foreldre, opplysninger om flyttinger til og fra og skolemodenhet og helsetilstand.

I tillegg er det lagt ut protokoll for skolehold og skolesøkning i Fredheim krets på Tjøme i perioden 1880 til 1892. I denne protokollen har læreren også skrevet inn opplysninger om helligdager, årsak til at undervisning ikke kunne avholdes (værforhold eller lærers ærend den dagen), samt opplysninger om barns helsetilstand og flyttinger.

I tiden fremover vil det bli publisert flere skoleprotokoller for de mindre kretsskolene i Sem og Slagen, samt de mindre kretsskoler i Tjøme herred.

 

Medlemsbladet DIZ nr 1 2012

Nytt nummer av medlemsbladet DIZ ligger nå klart på våre hjemmesider til glede for alle lesere.
Innholdet er som vanlig variert og med fokus på å gi alle slektsforskere tips og gode artikler om en lang rekke temaer.
Du finner siste nummer her, og de øvrige på denne siden som viser oversikten over alle som er tilgjengelig på nett.

 

 

Hvalfangstarkivene - en del av Norges Dokumentarv

 

I anledning av lanseringen av Norges Dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the World-program, har en rekke hvalfangstarkiver blitt inkludert som Vestfolds bidrag til Norges Dokumentarv, det nasjonale registeret over spesielt betydningsfulle dokumenter for nasjonen.

Grunnlovsutkast fra 1814, Kongens “nei” i 1940 og Bjørge Lilleliens legendariske radiosending fra landskampen mellom Norge og England i 1981 er alle representert i registeret over Norges dokumentarv som blir lansert i dag.

UNESCOs Memory of the World-program skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre dokumentarv. Et internasjonalt register over verdifull dokumentarv har eksistert i mange år. I dag klokken 12 lanseres et norsk register med noen av landets viktigste dokumenter.

Her finner du listen over de utvalgte dokumentene.

Har valgt ut 60

Sommeren 2011 ble det åpnet for nominasjoner til Norges dokumentarv. I løpet av høsten har den norske Memory of the World-komiteen gjennomgått nominasjonsforslagene som kom inn, og valgt ut de 60 dokumentene og dokumentsamlingene som skal utgjøre den første versjonen av det norske dokumentregisteret.

I vurderingen av om dokumentene skal bli tatt med i registeret er det først og fremst tatt hensyn til autentisitet, om dokumentene er unike og uerstattelige og om de gir unik dokumentasjon fra sin samtid. I kriteriene er det også lagt vekt på å gjøre vurderinger i forhold til tid – sted – mennesker – emne og tema – form og stil samt kulturell, åndelig og religiøs verdi.

 

Fra julemøtet i DIS-Vestfold

Julemøtet i DIS-Vestfold ble avholdt på Stokke bygdetun torsdag 8. desember. Kveldens tema var kart, og da først og fremst gamle historiske kart. Til å fortelle oss om dette var vi så heldig å få besøk av Sidsel Kvarteig fra Statens Kartverk på Hønefoss. At temaet fenget var tydelig siden det kom en lang rekke spørsmål til foredragsholderen.
Vi har fått lov til å legge ut illustrasjonene fra hennes foredrag til glede for de som var til stede.
Du finner foredraget som PDF-fil her. Vær oppmerksom på at det er en stor fil på 34 Mb.

Kartsymboler
Utsnitt av kart med mange spennende kartsymboler.

 Kart fra Larvik - Sandefjord
Kart fra Larvik - Sandefjord og omegn.
 


Foredragsholderen Sidsel Kvarteig

   

 

 

Fra medlemsmøtet 16. november

16. november hadde vi vårt månedlige medlemsmøte på Stokke bygdetun, denne gangen på en onsdag siden torsdagen var bestilt av andre som også bruker Stokke bygdetun til sine møter.
Kvelden var en oppfølging av Slektsforskerdagen og var viet til nybegynnerne og alle som ville friske opp en del grunnleggende tips når man leter etter slekten sin. Mye av kvelden ble også brukt til å diskutere hvorfor man ofte ikke finner det man leter etter i kildene, og vi pratet dessuten mye om overgangen til de nye søkerutinene på Digitalarkivet som ved overskiftet vil se helt annerledes ut.


Foto:Harald Lind

De rundt 40 fremmøtte bestod av en fin blanding av gjester, nye medlemmer og erfarne slektsforskere som bidro til en kveld som var både lærerik og hyggelig for alle.

 

Registrering av Folketellingen 1875 for Vestfold

For øyeblikket har man kommet til registrering av folketellingslister fra 1875 for Vestfold-kommunene. Har du litt tid til overs i høstmørke kvelder, og kunne tenke deg å bidra til registreringen av denne kilden, så kan du finne mer info om prosjektet på DIS-Norges 1875-sider.

Her vil du finne blant annet en enkel guide for hvordan du registrerer deg som registrator. Det er også utarbeidet en norsk brukerveiledning og opprettet et forum på Slektsforum hvor man kan legge ut spørsmål om tydehjelp.

Det ble meldt på #slektsprat i går kveld at man var nesten ferdig med Botne, og LarsJO meldte at han fikk av de første batchene for Våle.

Har du lyst til å bidra, så er det bare å henge seg på dugnaden.

 

 

Arkivdagen på slottsfjellsmuseet, Tønsberg, lørdag 12. november kl. 1200

Arkivdagen 2011

 

Kl. 12.00    Velkommen

                    Tegnefilm: «Min bestemor strøk kongens skjorter» Vises i samarbeid med Norsk Filminstitutt (NFI), regi Torill Kove

Kl. 12.20    Folkelig engasjement anno 1905. Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet

Kl. 12.30    Foredrag: Kvinnenes kamp under andre verdenskrig. Mari Jonassen, historiker og sakprosaforfatter.

Kl. 13.10    Pause (åpen kafé)

Kl. 13.40    Foredrag: Sivil motstand i Sandefjord med hovedvekt på lærerstriden. Heidi Bjørvik Johannessen, Vestfoldarkivet

Kl. 14.00    Digital fortelling: «Protokollen»

Kl. 14.05    Presentasjon av arkivet etter D-15 Mil.org. Vestfoldarkivet.

Kl. 14.15    Foredrag: "Arrestasjoner i Vestfold Fremtid". Arbeiderpresse, krig og sensur. Eksempler fra Vestfold. Tor Are Johansen, Arbark.

Kl. 14.55    Avrunding og avslutning

Arkivdagen 2011 @ Vestfoldarkivet

 

 

Slektsforskerdagen 2011

Da nærmer det seg veldig årets Slekstforskerdag som DIS-Vestfold i år arrangerer i hele fire byer.
For mer informasjon se aktivitetskalenderen her.
Under her finner du plakatene som du gjerne må printe ut eller distribuere til venner og kjente som du tror kan være interessert.

Send dem da til biblioteket i Larvik, Sandefjord, Tønsberg eller Sande den dagen.

Her vil de møte erfarne slektsforskere som gjerne hjelper dem i gang og som vil demonstrere søk i kilder på nettet med mye mer.
 
Velkommen lørdag 29. oktober!

 

Her ser du plakatene:

 

 

 

 

DIZ nummer 4 2011 er klart

Siste nummer av medlemsbladet vårt DIZ er nå klart og kan lastes ned herfra.

Du vil også finne alle foregående blader på denne siden.

 
 

Syndiker innhold