DIS-Norge
 
  English Norsk  

Lokal DIS-gruppe i Larvik etablert

Torsdag 31. mars 2011 ble en ny milepæl for DIS-Vestfold, for da ble den tredje lokale gruppen i fylket etablert.
Møtet ble avholdt på Larvik bibliotek som hadde rigget til en plass for foredrag for oss. Nærmere 60 personer var til stede de to timene møtet varte.
Leder av DIS-Vestfold holdt et fordrag om DIS-Norge, kilder og grunnleggende tips for et lydhørt og ivrig publikum som var flinke til å spørre underveis.
Foredraget var på omlag en og en halv time, og den siste halve timen ble brukt til å prate om hvor og når DIS-Larvik skal ha sitt neste møte. Antagelig blir det samling den 12. april på Langestrand. Alle de frammøte fikk mulighet til å registrere seg med navn og epost adresse slik at leder av gruppen Thor Willy Hansen kan sende alle interesserte mer informasjon framover.


Leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen.


Leder av DIS-Larvik, Thor Willy Hansen.
   

 

 

Dypdykk i museets fotoarkiv - torsdag 14. april kl. 1800

Barneportrett
Tulla Sørensen - Tønsberg
Fotograf: Th. Larsen - Tønsberg

Torsdag 14. april kl. 18.00
Rune Sørlie:
”Dypdykk i museets fotoarkiv”
I samarbeid med Vestfold Historielag

Rune Sørlie er ansatt som fotoarkivar på Slottsfjellsmuseet.

Han har arbeidet med museets fotosamlinger
og arkiver siden 1983, og er den som best kjenner museets enorme fotosamling. I dette foredraget vil vi bli kjent med noe av arkivets innhold og hvilke fotografer og arkivskapere som er knyttet opp til samlingen. Arkivet etter Th. Larsen er det eldste komplette arkivet i Norge, og representeres med fotografier fra 1856. Foredraget inneholder også smaksprøver fra alle fotografene i museets store samling.

Omtale av Slottsfjellmuseets Fotosamling

 

 

Klåstadskipet - Mitt skip er lastet med - Torsdag 31.03.11 kl. 18

I løpet av våren arrangerer Slottsfjellmuseet i  samarbeid med en rekke aktører en rekke interessante foredrag. Tema for neste arrangement er "Klåstadskipet - mitt skip er lastet med" og holdes på Slottsfjellmuseet torsdag 31. mars kl. 1900

Hentet fra nrk.no.

Torsdag 31. mars kl. 18.00
Haakon Livland:
”Klåstadskipet – mitt skip er lastet
med …”
I samarbeid med Vestfold Historielag

Klåstadskipet fra Vikingtiden ble utgravd i 1970-årene i Viksfjorden, Tjølling. Skipet som i dag er utstilt på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg er i motsetning til gravskipene fra Oseberg og Gokstad, et handelsfartøy som fraktet brynestein.

 

Lokal DIS-gruppe i Larvik

Da er alt klart for å etablere enda en ny lokal gruppe i DIS-Vestfold.
Denne gangen er det Larvik og omegn som får en lenge etterlengtet møteplass.
Torsdag 31. mars klokken 18:00 er alle velkomne til Larvik bibliotek hvor vi møtes for å etablere gruppen og knytte kontakter.
Sammen legger vi planer for framdrift av gruppen, hvor ofte det skal være møter og hva som ønskes av foredrag eller tema på de kommende møtene.
Vi ønsker både medlemmer av DIS og alle andre hjertelig velkommen.

 

Digitaliserte kilder i Vestfold

DIS-Vestfold har inngått et samarbeid med Tønsberg kommune og Tønsberg bibliotek om et prosjekt hvor man tar sikte på å digitalisere ulike kommunale kilder som telefonregistre, valgmanntall, skattelikningsprotokoller, adressebøker i sær for perioden 1900 til 1950. Kilder nyere enn 1936 vil ikke bli lagt ut i søkbar form, men kun som ebøker i pdf-format. På dette vis vil det bli tilgjengeliggjort en rekke nye kilder for allmennheten som kan lette arbeidet med å søke etter slekt på vidvanke.

I første omgang vil skannede kilder bli lagt ut i form av søkbare pdf-filer.

Sjekk ut seksjonen Digitaliserte kilder i Vestfold for mer info og pdf-linker til kildene.

 

DIZ nr2 2011

 Da er utgave nummer 2 av medlemsbladet DIZ klart og kan lastet ned.

 

Årsmøte DIS-Vestfold

DIS-Vestfold, 17. mars 2011, klokka 18:30 Stokke bygdetun

Årsmøte og medlemsmøte
 
Agenda for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent og to personer til å skrive under protokollen.
3. Styrets beretning 2010.
4. Regnskap 2010, og Revisors beretning.
    Styrets ansvarsfritak.
5. Innkomne saker.
6. Budsjett 2011.
7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor
 

Etter årsmøtet blir det vanlig medlemsmøte.

 

Slektskafe på Tønsberg bibliotek

Endel slektsinteresserte mennesker som ønsker å slå av en prat vil samles på Tønsberg bibliotek lørdag 5. februar fra 11:00 til 15:00
Kaffe, vaffel og en hyggelig prat om alt og ingenting.
Høres det spennende ut, er du hjertlig velkommen.


Fotograf: Rolf Dahl

 

 

DIZ nr 1 2011

 

Da er årets første nummer av medlemsbladet vårt DIZ ferdig, og du kan laste det ned her.

Tema i dette bladet er først og fremt Danmark. Her finner du gode tips til hvordan man søker og finner fram i de danske kildene som er litt annerledes enn det vi er vant til her i landet.
Rune Helland og Hanna-Marie Hillestad har mye erfaring med søk etter aner i Danmark og her finner du fler av deres tips.
Vi kan ogsås nevne stikkord som Danske Amt og Herreder, Dansk biografisk Lexikon, fremmedfødte i Danmark 1812 - 1914, Indføds-retstildelinger 1776 - 1960 med mer.
Du finner også en reiserapport fra DIS-Tur til USA, og mye informasjon fra DIS-Sande gruppen og deres aktiviteter.
Rolf Dahl har også skrevet en viktig artikkel om Åndsverkloven som man bør lese.
Du finner også referat fra flere medlemsmøter i Stokke.

 

 

Hvem tror du at du er?

På siste medlemsmøte på Stokke bygdetun torsdag 17. februar var det hele 60 personer innom, hvorav halvparten var nysgjerrig gjester som ville hvordan man kommer i gang med slektsforskning.
Kveldens foredrag var laget for alle som er litt nybegynnere og som ville vite mer om hva som finnes av kilder. Vi fokuserte også mye viktigheten av å lære mer om kildene og forutsetningen for dem, vi snakket litt om det å være nøyaktig og ikke trekke forhastede konklusjoner, samt navneregler og mye mer.
Tiden fløy alt for fort, men vi håper at mange lærte mye og ser nyttigheten av å være med i et sosialt og hyggelig miljø hvor man stadig kan lære nye ting.
I pausen rakk vi også et intervju Vestfold Blad og Stokke Forum som du også kan se her.

 

Syndiker innhold