DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fler eksamensprotokoller.

Digitaliseringsprosjektet til DIS-Vestfold går stadig framover, og listen over kilder som er skannet blir lenger for hver uke. 

Siste tilskudd til publiserte kilder er en søkbar oversikt for protokollen med uteksaminerte skipperelever ved Sandefjord Sjømannsskole perioden 1914-1926. Lisbeth Akerholt har laget et regneark med navn, fødested, fødselsdato, hovedkarakter og dato for eksamen. I denne listen kan man søke og finne de sidene i protokollen man vi se på. Lenke til bilde av hver side finner man i kolonnen Bilde

Tidligere er protokoll for perioden 1912-1917 lagt ut på samme måte.

Alle kildene legges ut ved hjelp av publiseringsverktøyet Flippingbook som gjør at det er lett å se på kildene på både pc, nettbrett og mobil. Her kan man fritt laste ned enkeltsider i PDF-format dersom man ønsker det. Slik dokumentasjon er alltid morsomt å ha med som opplysninger når man legger inn data i slektsprogrammet sitt.

De søkbare listene er forbeholdt medlemmer av DIS-Norge, og som medlem bør man logge seg på nettsidene våre slik at de får mest mulig tilgang. 

Onsdag 21. januar var det et møte for å planlegge hvilke kilder som det skal jobbes med framover, og det vil fortsatt bli mye fokus på maritime kilder og skoler, men også mange andre ting vil bli dekket framover. Vi ønsker oss også enda flere til å delta i denne dugnadsjobben. Har du lyst til å bidra så ta kontakt. Det er givende å jobbe med, og ikke minst vil du få mulighet til å lære mer om alle trinnene fra skanning til ferdig publisert kilde.

Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926
Eksamensprotokoll for Skipperelever ved
Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926

Søkbar liste (for medlemmer)

 

Er du heldig kan du finne underskriften til noen av dine kvinnelige aner her

Visste du at i forbindelse med 100 års jubileet for kvinners stemmerett i 2013 hadde Stortinget samlet, digitalisert og gjort tilgjengelig underskriftsedler til støtte for kvinners sak.

Her kan du finner underskriften til mange kvinner i vårt langstrakte land.
Underskriftsedler for 1905 er delt inn i fylker og steder. 

Les mer om hva som skjedde i 18901905 og 1907 samt at du finner underskriftsedler fra de forskjellige årene på disse sidene.

Hele saken kan du lese mer om på Stortinget sine sider for Stemmerett for kvinner 1913-2013

 

Gravminner fra Hvasser på plass

Enda en ny kirke er nå på plass i Gravminnerbasen

Data for Hvasser kirke er i dag 18. januar publisert med 650 navn og bilder. Dette er første gang vi får inn data fra Hvasser, og med dette har vi nå snart dekket samtlige kirker i Vestfold. 

Fotografering og registreringer er utført av Arne Heilo, Bente Heilo, Tulle Bøe og Kari Sundsåsen.

Takkk til alle bidragsytere som har gjort et godt arbeid til glede for mange slektsforskere. Like viktig er også at de med fotograferingen har bevart viktige kulturhistoriske minner.

 

 

Aviser som kilde

På medlemsmøtet i Stokke torsdag 15. januar holdt Lars Jørgen Ormestad et foredrag om bruk av aviser som kilde. 

Mange aviser er tilgjengelig som mikrofilm på biblioteket, og dersom man besøker Nasjonalbiblioteket får man tilgang til svært mange aviser.

En lang rekke aviser er nå tilgjengelig også på nett hjemmefra, noen som betalingstjeneste og andre hos Nasjonalarkivet.

Et eksempel på en gratis og søkbar kilde er annonser fra Tønsbers Blad som skrevet av og publisert på nettsidene til Slekt.no

Du finner hele foredraget til Lars Jørgen som PDF, eller ved å klikke på bildet til høyre.

 

GRUNNKURS I SLEKTSFORSKING

I forbindelse med den pågående NRK serien "Hvem tror du at du er?" arrangerer DIS-Vestfold på nytt sitt Grunnkurs i slektsforskning.

Denne gang holdes kurset på Kongseik Ungdomsskole ved Tønsberg.

Kurset holdes følgende dager 

Onsdag 21. januar
Onsdag 28. januar
Onsdag 4. februar

Kurset varer fra kl 1800 til 2100.

Kursleder er Lars Jørgen Ormestad

Erfaringen fra tidligere er at det fort fylles opp så det lønner seg å melde seg på så snart du vet at du har lyst til å delta. Selvom det er et "Grunnkurs" er kurset også meget godt egnet for de som trenger en oppdatering på hvor man finner slektsinformasjon ved hjelp av internett.

 

Compania Argentina de Pesca

Dersom du har aner som jobbet med hvalfangst på Grytviken på Syd-Georgia har du nå mulighet til å finne ut mer om dem. 
I digitaliseringsprosjektet har vi nå skannet seks protokoller som dekker perioden 1916-1957. Bøkene viser navn på de ansatte, hvilken jobb de hadde og lønnen deres.
Her ser du de tre første av de seks protokollen. Du finner alle disse protokollene under Maritime kilder

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires
1916-1925

Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires 
1925-1928

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires
1928-1931

 

Godt Nytt År

Et Riktig Godt Nytt År til alle slekstforskere.

Året starter svært bra med en nye runde programmer i Nrk-serien Hvem tror du at du er. 
Det har allerede vært vist to episoder i år. Det første programmet var med Geir Lippestad, og gårsdagens program var med Jon Almaas. Begge fortalte gripende historier, og selv erfarne slektsforskere lærte nok mye her. 

At dette er programmer som fenger merker vi godt i DIS-Vestfold, for mange melder seg inn om dagen. Disse har sikkert et ønske om lære seg mer om hvordan man driver med slektsforskning, og da er det godt at vi har så mange møteplasser rundt om i fylket. Med lokale grupper både i Larvik, Sandefjord, Re, Tønsberg og Sande skulle det være gode muligheter å finne hjelp og inspirasjon. 

Med stadig flere medlemmer er det også godt å kunne fortelle at det snart vil bli enda et nytt grunnkurs. Datoer vil bli publisert så fort kurssted er avtalt.

 

Julemøte om bygging av Saga Oseberg og kvinners rolle i vikingtiden.

På vårt julemøte ved Stokke Bygdetun torsdag 18. desember kl. 18:30 får vi besøk av skipsbygger Geir Magne Røvik.
Han har vært den ledende kraften bak byggingen av Saga Oseberg.
Geir skal fortelle om byggingen av Saga Oseberg, kopien av Osebergskipet. Han skal også fortelle om det pågående prosjektet på Vikingodden i Tønsberg som er en rekonstruksjon av Klåstad skipet.

Siden det er juletider vil vi også høre litt om kvinnens rolle i vikingtiden og kanskje spesielt om hennes rolle i datidens julefeiring.

Klåstadskipet omtales som Norges fjerde vikingskip. Det ble funnet allerede i 1893, men først gravd ut i 1970. Skipet er utstilt på Slottsfjellmuseet i Tønsberg

Geir Magne Rørvik

Klåstadskipet ble funnet på et jorde innerst i Viksfjord i Larvik, ganske nær Kaupangen i Skiringssal. Man tenker seg at skipet har forlist ute på Vikskilen og har havnet synkeferdig innerst i Klåstadkilen. Skipet er noe ødelagt av arbeid med å drenere jordene der det ble funnet. Skipet er trolig fra 900-tallet. Klåstadskipet skiller seg på flere måter fra de mer kjente vikingskipene OsebergGokstad og Tune. Det er sunket ned og gjenfunnet på tidligere havbunn, mens de tre andre skipene er gravgods. Klåstadskipet er trolig et lasteskip og er årringsdatert til ca. 990.
Som andre vikingskip er det klinkbygd. Det hadde keiper til årer. Kjølen er 16,15 meter lang, og dermed litt mindre enn Gokstadskipet. Da skipet gikk tapt var det en last ombord av brynesteinemner fra Eidsborg i Telemark.
 

Foto:Willy Fredriksen

 

Ramnesiana digitalisert

 

Stadig flere historielag tar i bruk nettsider for å publisere de gamle årbøkene som de har utgitt opp gjennom årene. 
 

Ramnes historielag har digitalisert sitt årlige skrift Ramnesiana. Dette er nå tilgjengelig på historielagets hjemmeside.

Ramnesiana ble utgitt i årene 1977 – 2002, og er et årsskrift for Ramnes Historielag, som omfatter gamle Ramnes kommune, med soknene Ramnes, Fon og Vivestad.
Her finnes mange historier fra de nevnte bygder, så her kan det være mye å boltre seg i for de av dere som har aner fra de nevnte bygdene i Vestfold.  Utgavene er i pdf, og er søkbare. 

Fra 2003 er det utgitt Re-Minne, et samarbeid mellom historielagene i Ramnes og Våle. Planen er å gjøre også disse tilgjengelig.

Ramnesiana - tidsskrift for Ramnes historielag
 

Nytt fra Slektsfotogruppen

Nytt verktøy for søk og presentasjon av bilder for Slektsfotoprosjekt er på plass, riktignok på lånt server inntil videre.
Test ut de nye sidene og gi tilbakemelding til prosjektgruppen dersom du har opplysninger om identiteten på personer.
I det nye verktøyet har man mulighet til å få vist alle tager som er brukt, noe som gjør det letttere å søke i de bildene som er registrert.

Forhenværende Vestfold Fylkesmuseum hadde en samling på ca. 10.000 bilder, glassplater, med portrettfotografier fra fotografene Larsen og Bryn i Tønsberg.  I forbindelse med sammenslåingen av museene i Vestfold skulle disse kastes.  Det ble da inngått et samarbeid mellom Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og DIS-Vestfold om å ta vare på disse bildene.  Bildene blir fotografert og digitalisert for så å bli lagt ut på nettet.

Siden vi ikke vet hvem som er på bildene, er vi avhengig av at noen gjenkjenner dem og gir oss tilbakemelding på dette, pr. mail
Vi har holdt på i ca. 4 år, og har lagt ut ca. 4.000 bilder til nå og fortsetter arbeidet.  Det står ”Bestiller” og et navn under hvert bilde.  Det betyr at det er denne personen som har bestilt en kopi av dette bildet.  Årstallet under bildet er det årstallet bildet er bestilt, altså ikke nødvendigvis det året bildet er tatt.
Ønsker du kopi av bildet? Det er mulig å kjøpe kopier av disse bildene. 

 

Syndiker innhold