DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nye nettsider

Det er ikke bare Slekt og Data sentralt som har fått nye nettsider. Alle distriktslagsidene blir nå erstattet med nytt verktøy, mer innhold og flere muligheter til finne fram i menfden av kilder og stoff.

Disse gamle sidene for Slekt og Data Vestfold vedlikeholdes derfor ikke lenger, og vil etter hvert avpubliseres etter som innholdet kommer på plass i de nye nettsidene våre.

På de nye sidene har vi flere muligheter til å sette merkelapper på sider, kilder og artikler. Dette sammen med en ny søkemotor skal bidra til at vi lettere skal kunne finne flere relevante sider.

Det betyr at nyheter fra Vestfold legges på forsiden til Vestfold: https://slektogdata.no/nb/slekt-og-data-vestfold/artikler-fra-vestfold

Legg her merke til merkelappen som vises på nyhetene. Kilder som legges ut publiseres også som nyheter for å utnytte denne muligheten til å merke arikler som dekker samme tema.

Tilsvarende ligger aktivitetskalenderen for Vestfold og for de lokale gruppene på siden https://slektogdata.no/nb/slekt-og-data-vestfold/arrangementer-i-vestfold

 

 

Mye nytt fra Slekt og Data Vestfold

Prokollen for konfirmerte i Larvik 19204600 bilder på plass i gravminnebasen for Undersbo i Larvik.

Data for Undersbo har nå fått et betydelig løft takket være innsatsen fra Roar DanielsenUndersbo er en stor gravplass hvor vi hadde omlag 12.400 navn fra før. Roar har fotografert hele Undersbo, og resultatet av det var altså 4600 bilder. Ved hjelp av bildene hans har vi nå fått på plass store mengder manglende data og mange blanke felt har nå fått innhold. 

4600 konfirmanter fra Larvik

Lars Brathagen har igjen levert et stort bidrag til Digitalarkivet. Denne gangen er det en protokoll med nær 4600 konfirmanter i Larvik fra perioden 1902 til 1922 som er gjort søkbar. Lars har også denne gangen hatt god hjelp med korrekturlesing fra Jon Erik Berg-Hansen. Det er verdt å merke seg at alt som legges ut i regi av Slekt og Data Vestfold på Digitalarkivet er korrekturlest og sjekket slik at det skal holde en svært god kvalitet.

Slekt og Data Vestfold har en lang rekke trofaste bidragsytere til kilder som legges ut på Digitalarkivet og på våre egne nettsider. Ikke minste gjelder dette de som jobber med de tre store satsingsområdene våre. Det er gravminneprosjektet, kirkebokregistreringen og de som jobber med digitalisering av kilder. Flere av disse har jobbet i mange år og opparbeidet seg en solid kompetanse. Det er også veldig hyggelig å kunne ønske nye deltagere velkommen i de teamene som jobber med registrering av kilder, for det er alltid plass til noen hender til. 

 

Havaridokumenter

Eksempel på havaridokumentHavaridokumenter, en innholdsrik kilde til deg med sjøfolk i slekta.

Skannegruppen som arbeider på Vestfoldarkivet har nå startet på en stor og sikkert tidkrevende jobb med å skanne dokumenter som omhandler skipshavarier. Her er mengden så stor etter hvert at vi ikke klarer å omtale alle sammen her på nettsiden til Slekt og Data Vestfold.
Men du vil finne alle kildene ved å søke i Genealogiske ressurser. Her vil du finne dem ved å søke på ordet havari eller ved å se på kategorien som heter Forsikringsmateriale - maritimt

A-1079 Østlandske skipsassuranse

Knyttet til prosjektet «Sjøfart, data og samlinger – integrert samlingsforvaltning». Støttet av Kulturrådet.

Arkivet etter Østlandske Skipsassuranceforening har ytterårene 1866 til 1897 og utgjør i overkant av 18 hyllemeter. Arkivet, som er avlevert fra Vestfold Fylkesmuseum, var ved overtakelse grovordnet. Dokumentasjonen er i stor grad et resultat av de plikter en skipsfører og /eller reder hadde overfor assuranseforeningen ved skipshavarier. Innholdsmessig består arkivet av referater fra assuranseforeningens direksjon, kopibøker, korrespondanse og mer skipsspesifikk dokumentasjon. Her siktes til fartsoppgaver, veritasbesiktigelser, havaridokumentasjon m.m. Videre finnes en god del regnskapsmateriale.

 

DIZ nummer 2-2017

DIZ nummer 2 2017

Vår redaktør Tor Gervin har sammen med flere gjesteskribenter gitt oss enda et nytt blad med godt og variert innhold.

Blant stoffet i denne utgaven av DIZ finner vi disse artiklene: 

 • Kilder til slekt i Oslo byarkiv - Tar vare på byen hukommelse
 • Da kirkebøkene i Fjære gikk tapt - Beboerne måtte redde sig ut i nattøiet
 • Odd Roar Sulutvedt - Har slekt i Australia og New Zealand
 • Hvordan man kan avfotografere dokumenter med vanlig kamera
 • Nyheter og rariteter - Statsborgerskapsbevilling
 • Slekt og Data Sandefjord - Aktive med skanning og digitalisering
 • Svensketipset - Variasjoner av fornavn

Som vanlig finner man medlemsbladet på nettsiden med oversikt over alle utgaver er publisert.

Vi minner også om at man som medlem av Slekt og Data kan lese bladene til de andre distriktslagene som utgir slike. 

 

 

Bøddel

Torgrim Sørnes holder foredrag om dødsstraff i NorgeDen dødsdømte omfavnet skarpretteren…

Mellom 1814 og 1876 ble 44 personer henrettet i Norge. En av dem var svenske Olaves Andersson. Kvelden før henrettelsen i 1868 skal han ha hatt en fortrolig samtale med Theodor Larsen, den siste fungerende skarpretter i Norge. Ingen vet hva de to snakket om, men da de sto på skafottet dagen etter omfavnet Olaves sin skarpretter, kom med en angrende innrømmelse og aksepterte døden før hodet ble hugget av…

Dette var en av de mange historier forfatteren Torgrim Sørnes delte med tilhørerne på Slekt og Data Vestfolds medlemsmøte torsdag 20. april.

Torgrim Sørnes, gynekolog av profesjon, har skrevet bøkene Ondskap, Uten nåde, Mørkets gjerninger og Bøddel. Han er nå i gang med en femte bok knyttet til et dystert kapittel i Norgeshistorien.

Med Torgrim Sørnes som foredragsholder ble det alt annet enn et tradisjonelt medlemsmøte på Stokke bygdetun. Tilhørerne, blant dem folk som hadde kommet helt fra Skien, fikk høre historier som kalte både på gisp og munterhet.

Torgrim Sørnes har gjort et omfattende arbeid med gransking av ulike kilder langt tilbake i tid. Han ga også innblikk i flere drapssaker fra perioden 1783-1814. For de som vil lete selv, framholdt foredragsholderen rettsdokumenter og fogdregnskaper som viktigste kilder, ved siden av kirkebøkene.

Ikke alle dødsdommer ble fullbyrdet. Veldig mange ble benådet eller stakk av, påpekte Torgrim Sørnes. Han fortalte ikke bare om menneskeskjebner, men også om skarprettere, nattmenn, lovverk, metoder og redskaper før det var signering og salg av bøker.

 

Sandefjords Blad besøker Vestfoldarkivet

Sandefjords Blad besøker VestfodarkivetScanner arkivene etter gammel familie - Dette var overskriften da Sandefjords Blad besøkte Vestfoldarkivet.

Avisen har som mange andre oppdaget at interessen for slektsforskning er stadig økende. Med en viktig institusjon for bevaring av historie i sitt nærmiljø var det naturlig å besøke Vestfoldarkivet for å høre hvordan deres arbeid kan hjelpe ivrige slektsforskere. På Vestfoldarkivet finner man stadig mer materiale fra skoler, bedrifter og sjøfart. Dette er jo rene gullgruver når man vil finne ut mer om hvordan livet var for tidligere generasjoner.

Vi har som mange vet et svært godt samarbeid med Vestfoldarkivet, og Slekt og Data Vestfold har i flere år jobbet med digitalisering av kilder hos dem slik at det kan publiseres på nett. Da passet det ypperlig at Thom Johansen og Rolf Dahl var på plass den dagen avisen var på besøk. 

Ann Tove ManshausVestfoldarkivet forteller til at avisen at de har økende besøk på lesesalen. De dagene hvor de har langåpent er det representanter fra Slekt og Data tilstede som bidrar med hjelp og tips til besøkende.

 

Æresprisen 2017

Rune HellandSlekt og Data Vestfolds ærespris for 2017 gikk til Rune Helland.

I begrunnelse for tildelingen av æresprisen leser vi:

 • Kandidaten har vært medlem siden 1994
 • Laget oversikten Vestfoldgårder for våre nettsider
 • Har holdt kurs i slektsprogrammet Legacy
 • Startet med kilderegistrering i 2001
 • Har holdt kurs i kilderegistrering og bruk av programmet Augustus
 • Har både registrert kirkebøker og lest korrektur for andre registratorer
 • Har registrert Folketellingen 1891 for Åsgårdstrand
 • Per 16/3-17 finner vi 264 lister som er under arbeid og ferdig publisert på DA. Av disse har kandidaten jobbet med rundt 200!
 • Overtok jobben som kilderegistreringskoordinator i Vestfold fra 2012

Vi gratulerer Rune med en svært velfortjent tildeling av Æresprisen 2017.

Også i år kom det inn flere gode forslag på kandidater. Det viser at mange ser og verdsetter den flotte innsatsen som medlemmer av Slekt og Data gjør til glede for så mange.

 

 

Fattigprotokoll for Våle 1742-1805

Fattigprotokoll fra Våle 1742-1805Fattigprotokoll fra Våle 1742-1805

Her er den nyeste skannede kilden fra skannegruppen som jobber på Vestfoldarkivet.
 
I følge Marit Slyngstad på Vestfoldarkivet kom denne protokollen med avlevering av Stokke Sparebanks arkiver. Dette er materiale som er avlevert av Stokke historielag.
 
Vi har ikke mer informasjon om denne protokollen enn det, og teksten utenpå sier vel igrunnen det meste:
Iarlsbergs Provstie, Waaler Prestegield, Protocol for de Fattigedekker tidsperioden 1742-1805.
 
 

Ny avtale om digitalisering av kirkebøker.

Kirkebok for DELK 1872-1906

Slekt og Data Vestfold har nå inngått en avtale om digitalisering av kirkebøkene til DELK.

DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) ble stiftet allerede i 1872, under det klingende navnet «Den evangelisk-lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskab med flere steder». Kirkesamfunnet har sine røtter i en haugiansk bevegelse som oppsto i indre Vestfold etter Hans Nilsen Hauges besøk i Vestfold på starten av 1800-tallet. Slike bevegelser var det mange av, dog med litt ulike organiseringsformer enn DELK. Det første tegnet på en bevegelse var etter lærebokstriden på 1860-tallet, som førte til at 76 foreldre i Ramnes tok barna ut av skolen. Etter vedvarende konflikter med sognepresten, skolestyret og biskopen førte dette til stiftelsen av kirkesamfunnet i 1872.

Den første kirkeboken som dekker Vestfold 1872-1906 er ferdig skannet, og legges nå ut her. Boka har litt vanskelig inndeling, så ved å trykke på "Innholdsfortegnelse" nederst i venstre hjørne, så finner du kategorier og årstall.

Rolf Dahl og Thom Johansen har jobbet to fredager, og Morten Thorvaldsen har tilrettelagt for publisering.

 

Store oppdateringer på Gravminner

Harald Lind har jobbet med EkebergNesten som en tidlig julegave - mye nytt på Gravminner.

De siste månedene har det vært jobbet mye med både bilder og bedre og oppdaterte data til Gravminnebasen. 

Siste tilskudd av data er en oppdatering for Vassås i Hof, registreringer for Andebu, og oppdateringer av Ekeberg i Sandefjord. 

Av disse var det veldig hyggelig å få med Andebu kirke. Dette er første gang vi har publisert noe fra Andebu kommune, og takket være Hege Dåpan som har tatt jobben med å fotografere kom dette nå på plass. For Andebu er altså alt av data basert på hennes bilder. Eldre og slettede gravminner vil man ikke finne her i første omgang. Hege har også bidratt flere andre steder som for eksempel i Undrumsdal.

Ekeberg i Sandefjord har vi lenge hatt data for takket være gode avtale med Sandefjord kommune, men det er først når Harald Lind tok kamera fatt at vi fikk både bilder og betydelig mer data å søke i.

Harald er slett ingen nykommer i dette prosjektet, for han har tidligere jobbet mye med fotografering og registrering til gravminneprosjektet for Hedrum og Eidsfoss for å nevne noen steder. 

Til registreringsjobben har Harald tatt over 7 tusen bilder, og sånt tar det tid å bearbeide i etterkant også. Men så har resultatet blitt veldig bra. Vi lar derfor et bilde av Harald illustrere en av de dyktige bidragsyterne her i Slekt og Data Vestfold.

 

Syndiker innhold