DIS-Norge
 
  English Norsk  

Bøddel

Torgrim Sørnes holder foredrag om dødsstraff i NorgeDen dødsdømte omfavnet skarpretteren…

Mellom 1814 og 1876 ble 44 personer henrettet i Norge. En av dem var svenske Olaves Andersson. Kvelden før henrettelsen i 1868 skal han ha hatt en fortrolig samtale med Theodor Larsen, den siste fungerende skarpretter i Norge. Ingen vet hva de to snakket om, men da de sto på skafottet dagen etter omfavnet Olaves sin skarpretter, kom med en angrende innrømmelse og aksepterte døden før hodet ble hugget av…

Dette var en av de mange historier forfatteren Torgrim Sørnes delte med tilhørerne på Slekt og Data Vestfolds medlemsmøte torsdag 20. april.

Torgrim Sørnes, gynekolog av profesjon, har skrevet bøkene Ondskap, Uten nåde, Mørkets gjerninger og Bøddel. Han er nå i gang med en femte bok knyttet til et dystert kapittel i Norgeshistorien.

Med Torgrim Sørnes som foredragsholder ble det alt annet enn et tradisjonelt medlemsmøte på Stokke bygdetun. Tilhørerne, blant dem folk som hadde kommet helt fra Skien, fikk høre historier som kalte både på gisp og munterhet.

Torgrim Sørnes har gjort et omfattende arbeid med gransking av ulike kilder langt tilbake i tid. Han ga også innblikk i flere drapssaker fra perioden 1783-1814. For de som vil lete selv, framholdt foredragsholderen rettsdokumenter og fogdregnskaper som viktigste kilder, ved siden av kirkebøkene.

Ikke alle dødsdommer ble fullbyrdet. Veldig mange ble benådet eller stakk av, påpekte Torgrim Sørnes. Han fortalte ikke bare om menneskeskjebner, men også om skarprettere, nattmenn, lovverk, metoder og redskaper før det var signering og salg av bøker.

 

Sandefjords Blad besøker Vestfoldarkivet

Sandefjords Blad besøker VestfodarkivetScanner arkivene etter gammel familie - Dette var overskriften da Sandefjords Blad besøkte Vestfoldarkivet.

Avisen har som mange andre oppdaget at interessen for slektsforskning er stadig økende. Med en viktig institusjon for bevaring av historie i sitt nærmiljø var det naturlig å besøke Vestfoldarkivet for å høre hvordan deres arbeid kan hjelpe ivrige slektsforskere. På Vestfoldarkivet finner man stadig mer materiale fra skoler, bedrifter og sjøfart. Dette er jo rene gullgruver når man vil finne ut mer om hvordan livet var for tidligere generasjoner.

Vi har som mange vet et svært godt samarbeid med Vestfoldarkivet, og Slekt og Data Vestfold har i flere år jobbet med digitalisering av kilder hos dem slik at det kan publiseres på nett. Da passet det ypperlig at Thom Johansen og Rolf Dahl var på plass den dagen avisen var på besøk. 

Ann Tove ManshausVestfoldarkivet forteller til at avisen at de har økende besøk på lesesalen. De dagene hvor de har langåpent er det representanter fra Slekt og Data tilstede som bidrar med hjelp og tips til besøkende.

 

Æresprisen 2017

Rune HellandSlekt og Data Vestfolds ærespris for 2017 gikk til Rune Helland.

I begrunnelse for tildelingen av æresprisen leser vi:

 • Kandidaten har vært medlem siden 1994
 • Laget oversikten Vestfoldgårder for våre nettsider
 • Har holdt kurs i slektsprogrammet Legacy
 • Startet med kilderegistrering i 2001
 • Har holdt kurs i kilderegistrering og bruk av programmet Augustus
 • Har både registrert kirkebøker og lest korrektur for andre registratorer
 • Har registrert Folketellingen 1891 for Åsgårdstrand
 • Per 16/3-17 finner vi 264 lister som er under arbeid og ferdig publisert på DA. Av disse har kandidaten jobbet med rundt 200!
 • Overtok jobben som kilderegistreringskoordinator i Vestfold fra 2012

Vi gratulerer Rune med en svært velfortjent tildeling av Æresprisen 2017.

Også i år kom det inn flere gode forslag på kandidater. Det viser at mange ser og verdsetter den flotte innsatsen som medlemmer av Slekt og Data gjør til glede for så mange.

 

 

DIZ nummer 1-2017

Årets første utgave av DIZ er klart. 

Blant stoffet i denne utgaven av DIZ finner vi disse artiklene: 

 • Alle årsmøtepapirer samlet på et sted
 • Horda-Hauge kjent mann i sin tid
 • Fra Vivestad til Mars
 • Det ukjente slektsleddet
 • Medlemsintervju Ann Christin Eri
 • Redder gamle fotoarkiv
 • SvenskeTipset
 • Bistår i historieundervisningen

Som man ser av disse titlene er det temaer som dekker mange områder så her burde det være både nyttig og hyggelig lesing for alle.

Som vanlig finner man medlemsbladet på nettsiden med oversikt over alle utgaver er publisert.

Som medlem av Slekt og Data kan man også lese bladene til de andre distriktslagene som utgir slike.

Både Oslo/AkershusHedmark og Østfold utgir medlemsblader som publiserers elektronisk på nettsidene.

Dette er også første gang vi utgir bladet i HTML5-format i stedet for Flash slik som tidligere.
 

Fattigprotokoll for Våle 1742-1805

Fattigprotokoll fra Våle 1742-1805Fattigprotokoll fra Våle 1742-1805

Her er den nyeste skannede kilden fra skannegruppen som jobber på Vestfoldarkivet.
 
I følge Marit Slyngstad på Vestfoldarkivet kom denne protokollen med avlevering av Stokke Sparebanks arkiver. Dette er materiale som er avlevert av Stokke historielag.
 
Vi har ikke mer informasjon om denne protokollen enn det, og teksten utenpå sier vel igrunnen det meste:
Iarlsbergs Provstie, Waaler Prestegield, Protocol for de Fattigedekker tidsperioden 1742-1805.
 
 

Automattelefon

Automattelefonen 1942Rettleiing i å bruka den automatiske telefonen.

1. Ring aldri eit telefonnummer som De trur er det rette, men sjå fyrst etter i telefonkatalogen.
2. Lyft ikkje mikrotelefonen av før De veit kva for eit nummer De skal ringja til.
3. Høyr etter om De har summetonen før De sender nummeret.
4. Innstill siffera i rett rekkjefylgje slik som dei blir skrivne.
5. Før nummerskiva heilt til fingeren støyter mot stoppebaken.
6 . Slurv ikkje med nummersendinga. Lat nummerskiva gå tilbake av seg sjølv, bruk ikkje blyant eller liknande i sifferhola. Rør ikkje skiva eller gaffelen under samtale.
7 Hald mikrotelefonen rett framfor munnen når De snakkar.
8. Sei straks kven De er når De ringjer til nokon.
9. Svar straks med namn eller nummer når nokon ringjer til Dykk.

Bruk ikkje telefon i torever!

 

Denne flotte bruksanvisningen finner du i den siste telefonkatalogen som Slekt og Data Vestfold nå har skannet og publisert. Katalogen som er publiset er Rikstelefonkatalogen 1942 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet

 

Nytt grunnkurs starter 1. mars

Temaer for kurset i slektsforskning.Kurs i slektsforskning starter 1. mars 2017!

Interessen for kurs er stadig stor, og Slekt og Data Vestfold setter derfor i gang enda et grunnkurs i slektsforskning.  
Sted for kurset som går nå i mars blir Høgskolen i Sørøst-Norge,  altså på Bakkenteigen i Borre.

Kurset starter onsdag 1. mars, og erfaringen fra tidligere er at det fort fylles opp så det lønner seg å melde seg på så snart du vet at du har lyst til å delta.

Kurset som går over tre kvelder, egner seg både for nybegynnere og de som har holdt på en stund som ønsker å få påfyll og nye tips.

Les mer om kurset i slektstforskning.

 

Ny avtale om digitalisering av kirkebøker.

Kirkebok for DELK 1872-1906

Slekt og Data Vestfold har nå inngått en avtale om digitalisering av kirkebøkene til DELK.

DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) ble stiftet allerede i 1872, under det klingende navnet «Den evangelisk-lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskab med flere steder». Kirkesamfunnet har sine røtter i en haugiansk bevegelse som oppsto i indre Vestfold etter Hans Nilsen Hauges besøk i Vestfold på starten av 1800-tallet. Slike bevegelser var det mange av, dog med litt ulike organiseringsformer enn DELK. Det første tegnet på en bevegelse var etter lærebokstriden på 1860-tallet, som førte til at 76 foreldre i Ramnes tok barna ut av skolen. Etter vedvarende konflikter med sognepresten, skolestyret og biskopen førte dette til stiftelsen av kirkesamfunnet i 1872.

Den første kirkeboken som dekker Vestfold 1872-1906 er ferdig skannet, og legges nå ut her. Boka har litt vanskelig inndeling, så ved å trykke på "Innholdsfortegnelse" nederst i venstre hjørne, så finner du kategorier og årstall.

Rolf Dahl og Thom Johansen har jobbet to fredager, og Morten Thorvaldsen har tilrettelagt for publisering.

 

Store oppdateringer på Gravminner

Harald Lind har jobbet med EkebergNesten som en tidlig julegave - mye nytt på Gravminner.

De siste månedene har det vært jobbet mye med både bilder og bedre og oppdaterte data til Gravminnebasen. 

Siste tilskudd av data er en oppdatering for Vassås i Hof, registreringer for Andebu, og oppdateringer av Ekeberg i Sandefjord. 

Av disse var det veldig hyggelig å få med Andebu kirke. Dette er første gang vi har publisert noe fra Andebu kommune, og takket være Hege Dåpan som har tatt jobben med å fotografere kom dette nå på plass. For Andebu er altså alt av data basert på hennes bilder. Eldre og slettede gravminner vil man ikke finne her i første omgang. Hege har også bidratt flere andre steder som for eksempel i Undrumsdal.

Ekeberg i Sandefjord har vi lenge hatt data for takket være gode avtale med Sandefjord kommune, men det er først når Harald Lind tok kamera fatt at vi fikk både bilder og betydelig mer data å søke i.

Harald er slett ingen nykommer i dette prosjektet, for han har tidligere jobbet mye med fotografering og registrering til gravminneprosjektet for Hedrum og Eidsfoss for å nevne noen steder. 

Til registreringsjobben har Harald tatt over 7 tusen bilder, og sånt tar det tid å bearbeide i etterkant også. Men så har resultatet blitt veldig bra. Vi lar derfor et bilde av Harald illustrere en av de dyktige bidragsyterne her i Slekt og Data Vestfold.

 

DIZ nummer 4-2016

DIZ nummer 4 - 2016Ganske utrolig og veldig gøy. Slik oppsummerer vår redaktør Tor Gervin bladet DIZ. 

Blant stoffet i denne utgaven av DIZ finner vi disse artiklene: 

 • Første og annen verdenskrig - Kilder i en dramatisk og uoversiktlig tid
 • Utvandrermuseet i Bremerhaven - Deutsches Auswanderer Haus
 • Vestfold Slektshistorielag - Slektssenteret på Nauen godt besøkt
 • Slektsforskerdagen - Over 100 besøkende i Bølgen kulturhus
 • Lars Brathagen: Gullklokke var ikke noe for en jernbinder
 • Iver Dørum døde på slaveriet... - Arkivsenteret Dora i Trondheim
 • Norske gårdsbruk - Vestfold  - Gårdshistorien bakover til før 1900
 • Nasjonalitetsmatrikler - Fortegnelse over rikenes undersåtter
 • Slekt og Data Tønsberg - Hyggelig møteplass, der folk deler erfaringer

Som man ser av disse titlene er det temaer som dekker mange områder så her burde det være både nyttig og hyggelig lesing for alle.

Som vanlig finner man medlemsbladet på nettsiden med oversikt over alle utgaver er publisert.

Som medlem av Slekt og Data kan man også lese bladene til de andre distriktslagene som utgir slike.

Både Oslo/Akershus, Hedmark og Østfold utgir medlemsblader som publiserers elektronisk på nettsidene.

 

Syndiker innhold