DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte DIS-Vestfold 2015

DIS-Vestfold, 19. mars 2015, klokka 18:30, Stokke bygdetun

Velkommen til årsmøte og medlemsmøte
 
Agenda for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokollen.
5. Innkomne saker.
 
Protokoll - Les
 
Etter Årsmøtet avholdes vanlig medlemsmøte. 
Vidar Iversen

Vidar Iversen med to av mange bøker om friluftsliv på Nasjonalbiblioteket.

FOTO: NASJONALBIBLIOTEKET

Vi får besøk av bibliotekar Vidar Iversen fra Nasjonal Biblioteket.
 
Nasjonalbiblioteket er hovedaktør når det gjelder digitaliserings arbeidet på biblioteksfeltet.
Vidar vil presentere Bokhylla med fokus på lokalhistorie, slektsforsking og formidling. Han vil også fortelle om Widerøarkivet og andre aktuelle ressurser for oss slektsforskere.

Eksempel på bilde fra Widerøs arkiv. Legg også merke til at bildet er plassert i kartet.