DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøtet 2016 og nytt DIZ

Medlemsbladet DIZ, nummer 1 2016

Årsmøte og medlemsmøte i DIS-Vestfold

Torsdag 17. mars 2016 kl 18:30, Stokke bygdetun

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen. 
3. Styrets beretning 2015
4. Regnskap 2015, regnskap inkludert Sparebankstiftelsen og Revisors beretning. 
    Styrets ansvarsfritak. 
5. Innkomne saker. 
6. Budsjett 2016. 
7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor. 
8. Valg av representant til DIS-Norges Landsmøte
 

Nytt nummer av medlemsbladet DIZ er også klart. 
Som medlem finner man det øverst på siden for alle nummer som er utgitt.
 
Nummer 1-2016 inneholder foruten årsmøtedokumentene mange nyttige og lærerike artikler. 
Fra IKA Kongsberg har vi fått en lang artikkel om slektshistoriske kilder, Thom Johansen har skrevet en artikkel om hvordan en sjøreise kunne være i 1704, Rolf Dahl forteller om hva en kilde kan inneholde av skjulte historier, vi møter Angen Hofseth Svinterud i et intervju, Nina Hestem Berggren lærer oss mer om flyttedagen og Odd Roar Sulutvedt deler sine erfaringer om slektsforskerstudiumet i Volda.
 
Her er det mye å glede seg over for alle leserne.