DIS-Norge
 
  English Norsk  

Æresprisen 2017

Rune HellandSlekt og Data Vestfolds ærespris for 2017 gikk til Rune Helland.

I begrunnelse for tildelingen av æresprisen leser vi:

  • Kandidaten har vært medlem siden 1994
  • Laget oversikten Vestfoldgårder for våre nettsider
  • Har holdt kurs i slektsprogrammet Legacy
  • Startet med kilderegistrering i 2001
  • Har holdt kurs i kilderegistrering og bruk av programmet Augustus
  • Har både registrert kirkebøker og lest korrektur for andre registratorer
  • Har registrert Folketellingen 1891 for Åsgårdstrand
  • Per 16/3-17 finner vi 264 lister som er under arbeid og ferdig publisert på DA. Av disse har kandidaten jobbet med rundt 200!
  • Overtok jobben som kilderegistreringskoordinator i Vestfold fra 2012

Vi gratulerer Rune med en svært velfortjent tildeling av Æresprisen 2017.

Også i år kom det inn flere gode forslag på kandidater. Det viser at mange ser og verdsetter den flotte innsatsen som medlemmer av Slekt og Data gjør til glede for så mange.