DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter og møter


Avholdte møter i Slekt og Data Vestfold


Slekt og Data Vestfold, 16. mars 2017, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Vestfold - Årsmøte og medlemsmøte
Sted: Stokke bygdetun

Årsmøte og medlemsmøte

Agenda for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokollen.
5. Innkomne saker.
 
Etter Årsmøtet avholdes medlemsmøtet.
Vi får besøk av Anne Schiøtz, generalsekretær for Slekt og Data
Anne ønsker å få frem hvilken betydning slektsforskning har og informere om organisasjonens prioriteringer fremover.