DIS-Norge
 
  English Norsk  

Alfabetisk liste

Alfabetisk oversikt over kirker i Vestfold

Andebu kirke
Arnadal kirke
Bekkestranda kapell
Berg kirke
Berg gamle kirke
Berger kirke
Borre kirke
Botne kirke
Bugården kirke
Eidsfoss kirke
Eik kirke
Ekeberg kapell
Fon kirke
Gjervåg kirke
Hedrum kirke
Hem kirke
Hillestad kirke
Hof kirke
Holmestrand kirke
Horten kapell
Horten kirke
Husøy kirke
Hvarnes kirke
Hvasser kirke
Høyjord stavkirke

Kjose kirke
Kodal kirke
Kvelde kirke
Langestrand kirke
Larvik kirke
Løvøy kapell
Melsomvikkirken
Nanset kirke
Nykirke kirke
Nøtterøy kirke
Orelund kapell
Ramnes kirke
Sandar kirke
Sande kirke
Sandefjord kirke
Sem kirke
Sentrumskirken
Skjee kirke
Skoppum arbeidskirke

Slagen kirke
Solvangkirken
Stavern kirke
Stokke kirke
Styrvold kirke
Svarstad kirke
Svelvik kirke
Søndre Slagen kirke


Tanum kirke

Teie kirke
Tjølling kirke
Tjøme kirke
Torød kirke
Tønsberg domkirke
Tønsberg krematorium
Undersbo kapell
Undrumsdal kirke
Vallø kapell
Vallø kirke
Vassås kirke
Vear arbeidskirke
Veierland kirke
Vesterøy kirke
Vivestad kirke
Våle kirke
Østre Halsen kirke
Åsgårdstrand kirke