DIS-Norge
 
  English Norsk  

Andebu, Larvik og en losje

I dag kan vi publisere nye kilder utarbeidet av skannegruppen.  Også denne gangen er det spredning geografisk, men også av innhold. 
Spesielt hyggelig er det å få med flere kilder fra Andebu. Nytt er også at vi publiserer protokoller fra en losje, nemlig losje Aftenstjernen i Tønsberg.  
Alle de kildene vi legger ut her på nyhetssiden vil du selvsagt finne igjen på de respektive stedene under menypunktet Digitaliserte kilder i Vestfold


Dagbok over skolehold og skolesøgning i Østre Andebu
og Grans kredsskole
1866 - 1878
 

Karakterprotokol for Jarlsberg og
Laurvig Amts søndre amtsskole
1895-1932

Losje Aftenstjernen -
Medlemsprotokoll 1913-1921

Losje Aftenstjernen -
Medlemsprotokoll 1921-1932