DIS-Norge
 
  English Norsk  

Automattelefon

Automattelefonen 1942Rettleiing i å bruka den automatiske telefonen.

1. Ring aldri eit telefonnummer som De trur er det rette, men sjå fyrst etter i telefonkatalogen.
2. Lyft ikkje mikrotelefonen av før De veit kva for eit nummer De skal ringja til.
3. Høyr etter om De har summetonen før De sender nummeret.
4. Innstill siffera i rett rekkjefylgje slik som dei blir skrivne.
5. Før nummerskiva heilt til fingeren støyter mot stoppebaken.
6 . Slurv ikkje med nummersendinga. Lat nummerskiva gå tilbake av seg sjølv, bruk ikkje blyant eller liknande i sifferhola. Rør ikkje skiva eller gaffelen under samtale.
7 Hald mikrotelefonen rett framfor munnen når De snakkar.
8. Sei straks kven De er når De ringjer til nokon.
9. Svar straks med namn eller nummer når nokon ringjer til Dykk.

Bruk ikkje telefon i torever!

 

Denne flotte bruksanvisningen finner du i den siste telefonkatalogen som Slekt og Data Vestfold nå har skannet og publisert. Katalogen som er publiset er Rikstelefonkatalogen 1942 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet

Del 3 dekker Jevnaker herred og en del av Gran herred i Oppland fylke, BuskerudVestfoldTelemarkAust-Agder og Vest-Agder (unntatt Flekkefjord og omegn)