DIS-Norge
 
  English Norsk  

Bøddel

Torgrim Sørnes holder foredrag om dødsstraff i NorgeDen dødsdømte omfavnet skarpretteren…

Mellom 1814 og 1876 ble 44 personer henrettet i Norge. En av dem var svenske Olaves Andersson. Kvelden før henrettelsen i 1868 skal han ha hatt en fortrolig samtale med Theodor Larsen, den siste fungerende skarpretter i Norge. Ingen vet hva de to snakket om, men da de sto på skafottet dagen etter omfavnet Olaves sin skarpretter, kom med en angrende innrømmelse og aksepterte døden før hodet ble hugget av…

Dette var en av de mange historier forfatteren Torgrim Sørnes delte med tilhørerne på Slekt og Data Vestfolds medlemsmøte torsdag 20. april.

Torgrim Sørnes, gynekolog av profesjon, har skrevet bøkene Ondskap, Uten nåde, Mørkets gjerninger og Bøddel. Han er nå i gang med en femte bok knyttet til et dystert kapittel i Norgeshistorien.

Med Torgrim Sørnes som foredragsholder ble det alt annet enn et tradisjonelt medlemsmøte på Stokke bygdetun. Tilhørerne, blant dem folk som hadde kommet helt fra Skien, fikk høre historier som kalte både på gisp og munterhet.

Torgrim Sørnes har gjort et omfattende arbeid med gransking av ulike kilder langt tilbake i tid. Han ga også innblikk i flere drapssaker fra perioden 1783-1814. For de som vil lete selv, framholdt foredragsholderen rettsdokumenter og fogdregnskaper som viktigste kilder, ved siden av kirkebøkene.

Ikke alle dødsdommer ble fullbyrdet. Veldig mange ble benådet eller stakk av, påpekte Torgrim Sørnes. Han fortalte ikke bare om menneskeskjebner, men også om skarprettere, nattmenn, lovverk, metoder og redskaper før det var signering og salg av bøker.