DIS-Norge
 
  English Norsk  

Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn

DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) ble stiftet allerede i 1872, under det klingende navnet «Den evangelisk-lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskab med flere steder». Kirkesamfunnet har sine røtter i en haugiansk bevegelse som oppsto i indre Vestfold etter Hans Nilsen Hauges besøk i Vestfold på starten av 1800-tallet. Slike bevegelser var det mange av, dog med litt ulike organiseringsformer enn DELK. Det første tegnet på en bevegelse var etter lærebokstriden på 1860-tallet, som førte til at 76 foreldre i Ramnes tok barna ut av skolen. Etter vedvarende konflikter med sognepresten, skolestyret og biskopen førte dette til stiftelsen av kirkesamfunnet i 1872.

 

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn - Menighetsprotokoll for Vestfold V1 1872-1906

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn - Menighetsprotokoll for Vestfold 1907-1919

 

Det evangelisk-lutherske
kirkesamfunn (DELK) -
Menighetsprotokoll for
Vestfold V2 1907-1931

Det evangelisk-lutherske
kirkesamfunn (DELK) -
Menighetsprotokoll for
Vestfold V3 1920-1930

 

 

Det evangelisk-lutherske
kirkesamfunn (DELK) -
Menighetsprotokoll for
Jæren 1881-1912

Det evangelisk-lutherske
kirkesamfunn (DELK) -
Menighetsprotokoll for
Oslo O1 1877-1913

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn -
Menighetsprotokoll for Nore B2 1923-1931
(Viede 1923-1998)

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn - Menighetsprotokoll for Oslo O2 1920-1929 (Viede 1920-2000)

Otto Gjerpe - Fedrearv
og Barnefostring - Det
evangelisk-lutherske
kirkesamfunn gjennom 100 år

Askjer, Hans og Odd Gjerpe
- Et trossamfunns kirker
(Kan kun åpnes i
Nasjonalbibliotekets lokaler)

John Rønningen - De
bedrøvede menn - En
beretning om Den
jarlsbergske frimenighet

 

Salmebok for kirke, hjem
og skole; utgitt av Det
evangelisk-lutherske
kirkesamfunn

Elisabeth Fehn Olsen -
Diakoni og kirkeforståelse
i Det evangelisk-lutherske
kirkesamfunn