DIS-Norge
 
  English Norsk  

Digitale bøker

 

Her vil vi etterhvert publisere lokal- og personalhistorisk litteratur som på et eller annet vis er knyttet til Vestfold. Felles for verkene er at de opphavsrettslig ligger i det fri, det vil si at det er 70 år eller mer siden forfatter av verket gikk bort. I første omgang er det byhistoriske verk for Tønsberg og minnebøker som vil bli publisert.

 

Byhistorie:

Johan Albert Svendsen Hoff
Tønsberg i hundrede Aar
1814 til 1914
Filstørrelse:33 Mb
Dokumentasjon

J. A. Hoff
Tønsberg
Bidrag til byens historie

Filstørrelse:11 Mb
Dokumentasjon

J. A. Hoff
Mennesker jeg traff

Filstørrelse:17 Mb
Dokumentasjon


Helge Gjessing
Tunsbergs historie
i middelalderen til 1536

Filstørrelse:21 Mb
Dokumentasjon


Tønsberg Papirindustri
1898-1923.

Filstørrelse:5 Mb
Dokumentasjon


Tønsberg og omegns industri
i tekst og billeder

Filstørrelse: 24 Mb
Dokumentasjon