DIS-Norge
 
  English Norsk  

Digitaliserte kilder i Vestfold

DIS-Vestfold vil på disse sidene presentere en rekke kilder først og fremst fra Vestfold, men også andre steder. Dette arbeidet gjøres for at litt sjeldne kilder skal bli tilgjengelig for alle slektsgranskere, men også for å sikre kilder i en digital form. Først ute er Tønsberg og Tjøme med kilder. Fra Tønsberg er det kilder fra kommunens arkiv, mens det for Tjøme er avskrifter utført av Lars Endresen. Her vil vi fortløpende legge ut nye kilder til glede for alle som driver slektforskning i Vestfold.

DIS-Vestfold har inngått et samarbeid med flere kommuner og Nøtterøy bibliotek og IKA Kongsberg om et prosjekt hvor man tar sikte på å digitalisere ulike kommunale kilder som telefonregistre, valgmanntall, skattelikningsprotokoller, adressebøker i sær for perioden 1900 til 1950. Kilder nyere enn 1936 vil ikke bli lagt ut i søkbar form, men kun som ebøker i pdf-format. På dette vis vil det bli tilgjengeliggjort en rekke nye kilder for allmennheten som kan lette arbeidet med å søke etter slekt på vidvanke. På sikt vil man ta sikte på å få med de øvrige Vestfold-kommunene også. 

I første omgang vil skannede kilder bli lagt ut i form av søkbare pdf-filer. På litt sikt vil vi ta sikte på å få transkribert enkelte av disse kildene til søkbare databaser. For å kunne søke i pdf-filene må man ha Adobe Acrobat Reader 6.0 eller nyere versjon eller tilsvarende pdf-leser fra en annen produsent. Adobe Acrobat Reader X og Foxit reader kan lastes ned ved å klikke på bildene nedenfor.

Vi har avtale med følgende kommuner så langt: AndebuHolmestrandLarvik, Nøtterøy, SandeTjøme og Tønsberg. Avtaler med andre kommuner er under utarbeidelse.

Get Adobe Reader