DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIZ nummer 3 2015

Med DIZ nummer 3 for 2015 er klart for mange gode og nyttige artikler. Redaktøren har samlet en god variasjon av stoff, og her er noen smakebiter. 

Vi får blant annet møte Johan Liverød fra Andebu som forteller om sin oppvekst til Minnesamlingen som ble utgitt i 1964. 
"Ungene gikk i plukktøy. Jeg kan ikke huske jeg hadde annet enn hjemmevevde klær som mor hadde sydd, så lenge jeg bodde på Bråvoll." 

Cathrine Apelseth-Aanensen, Moss, skriver om Hva jeg skulle ønske jeg visste - før jeg begynte med slektsforskning. Her deler hun med seg av mange tips om navn og hvordan man bør planlegge sin slektsforskning og gjøre noen valg før man starter registrering.

Kristina Holth Fonn har skrevet en nyttig artikkel om latin, sykdomsnavn og dødsårsaker. Hvis du vil lære mer om temaet er dette en veldig god start.

Fra Morten Thorvaldsen har redaktøren fått artikkelen En reise til verdens ende for fattig og rik - Dødsfallprotokoller

"Melding om dødsfall skulle sendes for alle innbyggere fra 1792. Navn, dødsdato og arvinger. Her står det om skifte ble holdt eller ikke. Om det ble holdt skifte, er nummeret på skiftet oppgitt her."

Vi får også et intervju med Unni Befring, Sande, og kan lese litt om Gravminneprosjektet og medlemsundersøkelsen fra tidligere i høst.