DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIZ nummer 4-2016

DIZ nummer 4 - 2016Ganske utrolig og veldig gøy. Slik oppsummerer vår redaktør Tor Gervin bladet DIZ. 

Blant stoffet i denne utgaven av DIZ finner vi disse artiklene: 

  • Første og annen verdenskrig - Kilder i en dramatisk og uoversiktlig tid
  • Utvandrermuseet i Bremerhaven - Deutsches Auswanderer Haus
  • Vestfold Slektshistorielag - Slektssenteret på Nauen godt besøkt
  • Slektsforskerdagen - Over 100 besøkende i Bølgen kulturhus
  • Lars Brathagen: Gullklokke var ikke noe for en jernbinder
  • Iver Dørum døde på slaveriet... - Arkivsenteret Dora i Trondheim
  • Norske gårdsbruk - Vestfold  - Gårdshistorien bakover til før 1900
  • Nasjonalitetsmatrikler - Fortegnelse over rikenes undersåtter
  • Slekt og Data Tønsberg - Hyggelig møteplass, der folk deler erfaringer

Som man ser av disse titlene er det temaer som dekker mange områder så her burde det være både nyttig og hyggelig lesing for alle.

Som vanlig finner man medlemsbladet på nettsiden med oversikt over alle utgaver er publisert.

Som medlem av Slekt og Data kan man også lese bladene til de andre distriktslagene som utgir slike.

Både Oslo/Akershus, Hedmark og Østfold utgir medlemsblader som publiserers elektronisk på nettsidene.