DIS-Norge
 
  English Norsk  

Eidsfoss kirke

Eidsfoss kirke

 

Den vakre tomten til Eidsfoss kapell og kirkegård ble gitt av Eidsfoss Verk. Bortimot en tredjedel av det kapellet kostet, ble samlet inn blant Verkets funksjonærer og arbeidere, og resten skjøt ledelsen ved Eidsfos Verk til. Før kirken var ferdig var man utsatt for flere alvorlige uhell. Først brente maleriene. Nye ble skaffet til veie, og i 1903 var byggearbeidet kommet så langt at innvielsesdag var bestemt. Men hele byggverket ble på ny ødelagt av brann 30.november 1903. Året etter var en ny kirke reist på samme tomt, og denne ble innviet 20.juli 1904 av biskop A. Chr. Bang. Arkitekt: P.A.H. Sinding - Larsen fra Kristiania.

I 1958 overdro Eidsfos Verk kirken til Hof kommune uten vederlag. I henhold til ny kirkelov med virkning fra 1.1.1997 eies nå kirken av Hof/ Eidsfoss menighet v/ Hof kirkelige fellesråd. Markering av Eidsfoss kirke 100 år fant sted i 2004.
Kilde: Hof kirkelige fellesråd - Eidsfoss kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Nord-Jarlsberg
Prestegjeld: Hof kirkelige fellesråd og Hof
Menighet: Hof/Eidsfoss

 

 Alle foto: Willy Fredriksen