DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fattigprotokoll for Våle 1742-1805

Fattigprotokoll fra Våle 1742-1805Fattigprotokoll fra Våle 1742-1805

Her er den nyeste skannede kilden fra skannegruppen som jobber på Vestfoldarkivet.
 
I følge Marit Slyngstad på Vestfoldarkivet kom denne protokollen med avlevering av Stokke Sparebanks arkiver. Dette er materiale som er avlevert av Stokke historielag.
 
Vi har ikke mer informasjon om denne protokollen enn det, og teksten utenpå sier vel igrunnen det meste:
Iarlsbergs Provstie, Waaler Prestegield, Protocol for de Fattigedekker tidsperioden 1742-1805.