DIS-Norge
 
  English Norsk  

Folketelling for Sandefjord 1931

Folketelling for noen gater i Sandefjord i 1931 er nå skannet.

"Folketælling i Sandefjord den 15de December 1931" ble gjennomført av Sandefjords Kommunale Folkeregister. Den enkelte gårdeier eller bestyrer av bygård ble pålagt å fylle ut folketellingsskjemaene med personlister. Også familier og enkeltpersoner som var fraværende skulle påføres. Hvis folketellingsskjemaene ikke var ferdig utfylt og innlevert i underskrevet stand, kunne den enkelte gårdeier eller bestyrer bli ilagt mulkt.

I første omgang er Folketellingsskjemaene for de to gatene Pukkestadveien og Kathrineborggata skannet og publisert.

Ved gjennomgang av arkivboksene med dette folketellingsmaterialet, synes det å omfatte gatene på vestsiden av byen, Solvang/Nybyen og enkelte sentrumsgater som Kongensgate. Foreløpig gjennomgang kan dessverre tyde på at folketellingsmaterialet for bykjernen ikke er bevart.

DIS-Sandefjord tar sikte på å skanne og publisere de gjenstående gatene i de kommende ukene.