DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fon kirke

Fon kirke

Fon kirke er en hvit og vakker liten steinkirke. Den ligger høyt og fritt og kan sees fra store deler av bygda. Kirken har gjennomgått store forandringer gjennom tidene. Den har forfalt, blitt gjenreist, påbygd og restaurert i flere omganger, og står i dag som en velholdt og verdifull gammel kirkebygning. Både kirkehuset og deler av interiøret er ved sin alder og vakre utforming en kulturhistorisk skatt. Fon kirke, eksteriør

Fon kirke fikk sitt nåværende kirketårn i 1839. Det har vært tårn før den tid, vi vet fra en gammel "besiktigelse" datert 1. desember 1664 er det blant mange feil og mangler ved kirken også anført at "Taarnet findes meget brøstfeldigt". Men var dette tårnet det første? Det er ikke usannsynlig at det eldste tårnet ved Fon kirke var et "rent" klokketårn, en "kampanile" eller støpul, frittstående eller oppsatt nær inntil kirken. Fon kirke hadde engang et tårn i form av en takrytter midt på skipet, slik mange av steinkirkene fra middelalderen har den dag i dag.

Kilde: Fon kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Nord-Jarlsberg
Prestegjeld: Re  og Kirken i Re
Menighet: kirken.no/Fon

Alle foto: Willy Fredriksen