DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fra Larvik til Svelvik

Nå jobber Digitalarkivet for fullt med å publisere flere innsendte kilder, og en lang rekke er ferdigstilt de siste dagene. Det som er ekstra hyggelig er at vi nå har fått publisert kilder fra Larvik i sør, til Svelvik i nord i tillegg til mye fra Borre.
Noe som er vel verdt å merke seg er listen over døpte i Larvik. Dette er nok den største listen vi noen gang har registrert med over 5800 døpte. Vi retter en stor takk til alle de som har bidratt med registrering og korrekturlesing av det som nå er lagt ut. 

13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Utflyttede) 
13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Innflyttede) 
13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Dødfødte)
13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Vaksinerte) 
12.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Viede)
12.03.2015 Ministerialbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1902-1922 (0707P) (Viede)
12.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Begravde)
11.03.2015 Ministerialbok for Strømm prestegjeld, Svelvik sokn 1878-1899 (0711Q) (Døpte)
11.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Døpte)  
11.03.2015 Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1884-1904 (0707P) (Døpte) 
11.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Bastøy skolehjem 1922-1964 (0717E1) (Konfirmerte) 
11.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Konfirmerte)