DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fra rådhusets kjeller

Det skjer ting i rådhusets kjeller....

Informasjonbladet fra Holmestrand kommune er hyggelig lesing for oss som jobber med lokalhistoriske kilder. Blad nummer 3 i 2014 forteller om en stor rydde og sorteringsjobb som gjøres med alt materiale som skal sendes til Interkommunalt Arkiv på Kongsberg

Omlag 400 hyllemeter med dokumenter fra "tidenes morgen" og fram til 1980 pakkes nå for å bli lagret på IKAs nye anlegg på Kongsberg. Her vi det bli tatt hånd om av erfarne folk som registrere alt sammen. Når den jobben er gjort er det mulig for å oss i DIS-Vestfold å ta disse kildene i bruk. Vi har avtale med både Holmestrand kommune og IKA som gjør at DIS-Vestfold kan skanne og gjøre slike kilder tilgjengelig til glede for alle slektsforskere og historieinteresserte.

Her finnes kilder helt tilbake til 1675, og den eldste protokollen som nå blir sendt IKA er fra 1790. Blant de spennende protokollene finner vi besøksprotokoller fra den gamle skyss-stasjonen Bilidt og fra det gamle erverdige Holmestrand Bad.

Av andre kilder kan nevnes en lang rekke skoleprotokollere som dekker de gamle skolene Odderud, Hæg, Godaker, Den Tordenskjoldske realskole, Hillestad med fler og selvsagt dagens skoler.

Når disse tingene er klare håper vi selvsagt å begynne skannejobb og publisering på nettsidene våre. Dersom du har lyst til å bidra i dette prosjektet, enten med de omtalte kildene her, eller ting fra andre steder i fylket er bare å kontakte styret i DIS-Vestfold.

Det skjer i rådhusets kjeller