DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gamle Berg kirke

Gamle Berg kirke

 

Berg gamle kirke i Brunlanes er en steinkirke, opprinnelig fra omkring 1100, som ligger langs hovedveien mellom Stavern og Helgeroa. Den er en romansk, angelsaksisk kirke med et avlangt skip og et mindre, firkantet kor. Kirken kan opprinnelig ha vært høgendeskirke for stormannsætta på nabogården Manvik. Etter at Berg nye kirke ble bygd, ble den gamle kirken revet i 1882, og bøndene i området forsynte seg med stein til gjerder og annet. Kirken ble imidlertid restaurert i 1970 og benyttes nå ved spesielle anledninger.

I 1957 ble det oppdaget en stein med runer utvendig i nordveggen i koret. Professor Magnus Olsen daterte steinen til ca. 1100 og tolket innskriften «Du kjærlige, gi vederkvegelse (til legeme og sjel) – alltid (her og hisset). Det er en prøvelse å bli avfeldig.» Runesteinen er nå montert innvendig til venstre i korbuen.

I forbindelse med restaureringen ble det høsten 1968 gjort arkeologiske utgravninger ved kirken. Da kom 324 mynter fra perioden 1177—1723 for dagen.

Av Rødeboka (ca. 1400) går det fram at Berg kirke eide vesentlig mindre jordegods enn nabokirken Tanum. Det kan være et tegn på at Berg opprinnelig var en høgendeskirke, og at den først på et relativt sent tidspunkt ble en sognekirke.

Kilde: Berg Gamle Kirke @ lokalhistoriewiki

iBrunlanes - Berg steinkirke

Bispedømme: Tunsberg
Prestegjeld: Larvik
Menighet: Berg Menighet - Brunlanes frikirke og Berg menighet

 

 Alle foto: Willy Fredriksen