DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gorilla og Veranda

Har du noen gang sett alle de fantasifulle skutenavnene som Gorilla, Sylphiden, Velkommen eller Veranda?

I boken Norske seilskibsrederier gjennom 50 år vil du finne disse navnene og mange andre kreative skutenavn. Slekt og Data Vestfold har skannet denne flotte boken som dekker periode 1886 til 1936. Den er sortert etter sted og deretter på rederi. 

Nettopp det å følge en skute fra eier til eier kan være en utfordring. Det var ikke uvanlige at ny eier ga skuten et nytt navn, men hvordan finner man så igjen båten et annet sted, hos en annen reder og med nytt navn. Hemmeligheten er å finne en båt av samme type som bark, skonnert osv., som er bygget samme år og som har samme vekt. Vekten på skuta vil her være en viktig nøkkel. 

Vi har derfor også fått laget en liste over alle skutene som er omtalt i denne boken slik at man lettere kan klare å finne ut av det. Denne listen er laget i form at et Excelark hvor det er lagt inn filter på hver kolonne. På den måten kan man redusere antall linjer som vises slik at man får kun et lite antall som man kan klare å vurdere. 

Dette regnearket er lagt ut som en tjeneste til medlemmene. Alle som er innlogget her på nettsidene vil se det som et vedlegg til denne artikkelen.