DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gravminner fra Hvasser på plass

Enda en ny kirke er nå på plass i Gravminnerbasen

Data for Hvasser kirke er i dag 18. januar publisert med 650 navn og bilder. Dette er første gang vi får inn data fra Hvasser, og med dette har vi nå snart dekket samtlige kirker i Vestfold. 

Fotografering og registreringer er utført av Arne Heilo, Bente Heilo, Tulle Bøe og Kari Sundsåsen.

Takkk til alle bidragsytere som har gjort et godt arbeid til glede for mange slektsforskere. Like viktig er også at de med fotograferingen har bevart viktige kulturhistoriske minner.