DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hans Bogens samling

Hans Bogens samling, mannskapskort, A 1900-1930

Hans Bogens samling.

Hans Bogen, historiker og forfatter. Han har skrevet flere hvalfangstrelaterte bøker.

Slekt og Data Vestfold har scannet registerkort med personalia om ca. 6.500 hvalfangere samlet av Bogen, dekker fortrinnsvis årene 1900-1930. Kortene inneholder opplysninger om navn, fødselsår, hjemsted, stilling, fartstid med navn på hvalbåt eller kokeri m.m. Det er svært varierende innhold på kortene, mange kort har kun navn og adresse, mens andre har omfattende opplysninger om den enkelte hvalfanger.

Samlingen etter Bogen består av korrespondanse, notater, avisutklipp, dagbøker, registerkort og referansemateriale. Ønsker man tilgang til det øvrige materialet, anbefales et besøk på Vestfoldarkivet, hvor samlingen oppbevares.

De skannede kortene er delt i 7 deler, og du alle på våre sider for Maritime kilder.

Hans Bogens samling, mannskapskort, A 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, B-F 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, G-I 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, J-K 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, L-M 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, N-P 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, R-Ø 1900-1930