DIS-Norge
 
  English Norsk  

Havaridokumenter

Eksempel på havaridokumentHavaridokumenter, en innholdsrik kilde til deg med sjøfolk i slekta.

Skannegruppen som arbeider på Vestfoldarkivet har nå startet på en stor og sikkert tidkrevende jobb med å skanne dokumenter som omhandler skipshavarier. Her er mengden så stor etter hvert at vi ikke klarer å omtale alle sammen her på nettsiden til Slekt og Data Vestfold.
Men du vil finne alle kildene ved å søke i Genealogiske ressurser. Her vil du finne dem ved å søke på ordet havari eller ved å se på kategorien som heter Forsikringsmateriale - maritimt

A-1079 Østlandske skipsassuranse

Knyttet til prosjektet «Sjøfart, data og samlinger – integrert samlingsforvaltning». Støttet av Kulturrådet.

Arkivet etter Østlandske Skipsassuranceforening har ytterårene 1866 til 1897 og utgjør i overkant av 18 hyllemeter. Arkivet, som er avlevert fra Vestfold Fylkesmuseum, var ved overtakelse grovordnet. Dokumentasjonen er i stor grad et resultat av de plikter en skipsfører og /eller reder hadde overfor assuranseforeningen ved skipshavarier. Innholdsmessig består arkivet av referater fra assuranseforeningens direksjon, kopibøker, korrespondanse og mer skipsspesifikk dokumentasjon. Her siktes til fartsoppgaver, veritasbesiktigelser, havaridokumentasjon m.m. Videre finnes en god del regnskapsmateriale.

Ga - Havaridokumenter
Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip.