DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hedrum kirke

Hedrum kirke

 

Hedrum kirke er hovedkirke i Hedrum prestegjeld i Larvik kommune i Vestfold. Kirken er en av de eldste i Vestfold da den er nevnt som fylkeskirke i Eldre Borgartings kristenrett, noe som betyr at det må ha stått kirke på stedet siden 1000-tallet. Hedrum kirke feiret således 900-årsjubileum i 1960 og feiret 950-årsjubileum i 2010. Det ble gitt ut ei jubileumsbok i 1960, og ei ny bok er under planlegging i forbindelse med det kommende jubileet.

Kilde: Lokalhistoriewiki - Hedrum kirke og Wikipedia - Hedrum kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Larvik
Prestegjeld: Larvik og Kirken i Larvik
Menighet: Hedrum

Alle foto: Willy Fredriksen