DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hem kirke

Hem kirke

* Datert til 1392. Muligens eldre
* Feiret 600-årsjubilieum i 1992
* Langkirke av murt stein, 90 plasser
* I privat eie til 1913, da den ble overdratt til menigheten uten vederlag

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Larvik
Prestegjeld: Lardal og Kirken i Lardal

Menighet:: Hem

Alle foto: Willy Fredriksen