DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hof kirke

Hof kirke

 

Steinkirke fra middelalderen, innviet til jomfru Maria. Tilhørte Griffenfeld før Jarlsberg grevskap tok over fra 1673. I 1765 ble kirken kjøp av allmuen for 900 riksdaler.
Hof kirke ligger på et høydedrag øst for riksvei 35 gjennom Hof. Kirkegården er omgitt av gråsteinsmur. Sør for kirken finnes et mindre felt med norrøne graver. I senere tid er det bygget et bårehus i tilknytning til Hof kirke.

Døpefonten i Hof kirke er en gave fra Peder von Cappelen, støpt på Eidsfos Jernverk i 1833. Prekestolen er fra 1649 og har snekkerarbeider i eik. Alterbordet er murt, skriver seg trolig til middelalder. Altertavlen dateres til 1637, mens krusifikset i furu antakelig er fra siste halvdel av 1200-tallet. Krusifikset ble restaurert i 1941 og i perioden 1985 - 90.

Kilde: Hof kirkelige fellesråd - Hof kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Nord-Jarlsberg
Prestegjeld: Hof kirkelige fellesråd og Hof
Menighet: Hof/Eidsfoss

 

Alle foto: Willy Fredriksen