DIS-Norge
 
  English Norsk  

Holmestrand

På denne seksjonen vil det bli publisert kilder fra den gamle bykommunen Holmestrand og gamle Botne herred med Hillestad anneks. Først ut er en fortegnelse over høkere og vertshusmenn i Tønsberg og Holmestrand.

Folketelling 1815 Holmstrand
Folketelling 1815 
Holmestrand, Nordre og Søndre Rode
   

Handelsborgerbrev og fortegnelser over yrkesutøvere (pdf-filer):

 
Specification over Tønsbergs Høkere
og Værtshusmænd i juli maaned 1791
og andre innkomne breve fra
Tønsberg og Holmestrand

Ikke søkbar
Filstørrelse:21,3 Mb
Arkivsted: Kristiania Stiftamt - SAO/A-10386
Arkivportalen: SAOA-10386NNaL00080002