DIS-Norge
 
  English Norsk  

Horten husmorskole

Horten husmorskole,  elevprotokoll 1913-1928
Horten husmorskole,
elevprotokoll 1913-1928
Horten husmorskole, elevprotokoll 1929-1947
Horten husmorskole,
elevprotokoll 1929-1947

Horten husmorskole er siste tilskudd på kilder fra digitaliseringsprosjektet.  

To protokoller fra Horten er nå klargjort og publisert. De dekker perioden 1913 til 1947 og man finner faktisk mye mer enn karakterer i disse bøkene. Innholdet i de to bøkene er litt forskjellig, men man kan finne både yrke og navn på foresatte samt bostedsadresse. 

I tillegg til disse har det også kommet til en protokoll under maritime kilder.
Her finner du protokollen Den vestfoldske skipsassuranse, rederregister 1880-1909.