DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hvalfangstarkivene - en del av Norges Dokumentarv

 

I anledning av lanseringen av Norges Dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the World-program, har en rekke hvalfangstarkiver blitt inkludert som Vestfolds bidrag til Norges Dokumentarv, det nasjonale registeret over spesielt betydningsfulle dokumenter for nasjonen.

Grunnlovsutkast fra 1814, Kongens “nei” i 1940 og Bjørge Lilleliens legendariske radiosending fra landskampen mellom Norge og England i 1981 er alle representert i registeret over Norges dokumentarv som blir lansert i dag.

UNESCOs Memory of the World-program skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre dokumentarv. Et internasjonalt register over verdifull dokumentarv har eksistert i mange år. I dag klokken 12 lanseres et norsk register med noen av landets viktigste dokumenter.

Her finner du listen over de utvalgte dokumentene.

Har valgt ut 60

Sommeren 2011 ble det åpnet for nominasjoner til Norges dokumentarv. I løpet av høsten har den norske Memory of the World-komiteen gjennomgått nominasjonsforslagene som kom inn, og valgt ut de 60 dokumentene og dokumentsamlingene som skal utgjøre den første versjonen av det norske dokumentregisteret.

I vurderingen av om dokumentene skal bli tatt med i registeret er det først og fremst tatt hensyn til autentisitet, om dokumentene er unike og uerstattelige og om de gir unik dokumentasjon fra sin samtid. I kriteriene er det også lagt vekt på å gjøre vurderinger i forhold til tid – sted – mennesker – emne og tema – form og stil samt kulturell, åndelig og religiøs verdi.

Presentasjon av Norges dokumentarv hos Norsk Kulturråd

 

Fra Vestfoldmuseene er følgende dokumenter utvalgt:

De seks dokumentene er: 
 

  • Svend Foyns dagbok 1862-1883
  • Hvalfangstselskapet AS Hektors lisens for fangst ved Syd Shetland, 1911.
  • Pastor Løkens brevsamling 1912-1914
  • Theodor Anderssons fotografier fra Grytviken, Syd Georgia, 1923-1932.
  • Skipsdagbok for ”Norvegia” 1927-1928
  • Styreprotokoll for Kosmos A/S 1928-1981

     

Pastor Kristen Løkens brevsamling, 1912-14

 Pastor Kristen Løken fra Hamar begynte på teologistudiet i Kristiania i 1903, men ble ordinert prest først i februar 1912. Samme år begynte han sitt virke blant hvalfangerne på øya Syd-Georgia i Antarktis.

Løken var den første hvalfangerpresten i Antarktis. Han skrev en rekke brev til foreldrene hjemme i Norge. Brevene gjenspeiler et formidabelt kulturelt gap mellom prestens egen bakgrunn og det samfunn han nå sto overfor, et nokså brutalt og hardbarket mannssamfunn ”sønnafor verden”.
 

På midten av 1980-tallet mottok Sandefjordmuseene brevsamlingen etter pastor Kristen Løken i gave. Samlingen ble gitt av Løkens enke, som ville at materialet skulle være tilgjengelig for forskning om den kirkelige virksomheten på øya. Brevene gir et usedvanlig godt og sjeldent innblikk i livet på landstasjonene på Syd-Georgia. Som et svært interessant supplement til brevene finnes også en fotosamling på 135 fotografier som Løken brakte hjem til Norge etter oppholdet på Syd-Georgia. De fleste har han trolig tatt selv.

Theodor Anderssons foto fra Grytviken, Syd-Georgia, 1923-1932


Theodor Anderssons fotografier ble innkjøpt til Sandefjordmuseene i 1983 og består av 418 registrerte originale fotografier/negativer. Andersson var født i Jokkmokk i Sverige 1895 og utdannet agronom. Andersson var tømmermann på hvalfangst i ti sesonger. Han var selvlært fotograf og skaffet seg ekstrainntekter ved å lage postkort m.m. for salg.

Andersson var totalavholdsmann og politisk engasjert på venstresiden. Dette avspeiles i valg av motiver fra hvalfangernes hverdagsliv, fra arbeiderbrakkene, av tatovering, sosiale forhold, begravelser, arbeidsliv og fritidssysler, i skarp kontrast til stasjonsbestyreren og administrasjonens mer luksuriøse levesett.

Til tross for at Andersson var selvlært, holder fotografiene svært høy kvalitet. Fotografiene er gjengitt i en rekke bok-, film-, og tv-produksjoner i inn og utland.

Skipsdagbok for ”Norvegia” 1927-1928
Under den første av ekspedisjonsskipet ”Norvegia”s fire utforskningsekspedisjoner i Antarktis ble Bouvetøya annektert for Norge den 1. desember 1927. Dette var den første av tre norske annekteringer i Antarktis, og den vekket internasjonal oppsikt.

Dagboken inneholder opplysninger om skipets reiserute fra Sandefjord, til Rotterdam, Kapp Verde, Cape Town, Bouvetøya, Syd-Georgia m.m. og om hva som foregikk om bord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvalfangstarkivene - en del av Norges Dokumentarv