DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hvarnes kirke

Hvarnes kirke

 

Den første kirken i Hvarnes synes å ha vært fra 1200 tallet. Det fortelles at kirken i 1661 var så preget av forfall at "når vinden blåser, knaker og braker det slik at almuen - når det forettes gudstjeneste - står i kirken med stor livsfare.

En ny kirke i tømmer sto ferdig i 1705 men først i 1790 kom tårnet til. Ved denne anledning fikk kirken også galleri. Noen år etter at kirken sto ferdig i 1705 var altertavlen på plass. Av inventar nevnes en treskåret dekorasjon fra ca 1600 som muligens har tilhørt et større trearbeide som stammer fra Jernskjegg-slekten i Larvik.

Kilde: VisitNorway - Hvarnes kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Larvik
Prestegjeld: Larvik og Kirken i Larvik
Menighet: Hvarnes

 

Alle foto: Willy Fredriksen