DIS-Norge
 
  English Norsk  

IKA Kongsberg 17. april

IKA Kongsberg inviterer til slektsforskerdag fredag 17. april 2015 kl. 1000-1500 ved IKA Kongsberg, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

Vi legger opp til samkjøring fra flere møteplasser i Vestfold. Pendlerparkeringene ved Bommestad Larvik, Foksrød i Sandefjord, Sørby i Stokke, Sem, Kopstad og ved Sande stasjon er aktuelle steder.
For påmelding send en epost til Morten Thorvaldsen.

Program
1. Omvisning i nytt arkivbygg «Archon»
2. Forespørsel – hvordan går du fram?
    a. Veiledning og praktiske rutiner ved bestilling
    b. Lesesal
    c. Kataloger – finne fram på nett
3. Lunsj
4. Hva har IKA Kongsberg å tilby?
Vi tenker først å presentere gjennom eksempler en bredde av kommunale kilder som kan være relevante. Dernest stoppe ved et par særlig interessante kategorier.
    a. 
Eksempler - en vandring gjennom kildekategorier
    b. 
Skolen
    c. Fattigomsorgen

Praktiske forhold
Det er ingen betingelse at man bruker pc/nettbrett ved denne samlingen. Men IKA Kongsberg har god linjekapasitet og infrastruktur for de som velger å ta med eget utstyr.

Det er ikke lagt opp til kursavgift. Det er kantine på Høgskolen i Buskerud og Telemark rett i vårt naboskap. Av praktiske grunner ber vi om tilbakemelding på om du ønsker at vi skal reservere lunsj til deg.

Enkel lunsj: To halve rundstykker inkl. kaffe/te til kr. 55,-.  Lunsjen betales direkte i kassen på høgskolen.

Påmelding
Påmelding til e-post: postmottak@ikakongsberg.no eller telefon: 32 76 40 20 innen 14. april. Husk å opplyse om du ønsker at vi skal reservere lunsj til deg.

Hvor finner du IKA Kongsberg? Følg Baneveien på østsiden (jernbanesiden) av Lågen - se «1» på kartskissen. IKA Kongsberg ligger i rett ved siden av Statsarkivet og har egne oppkjøring og gode parkeringsforhold. 

Lesesal
Vi gjør oppmerksom på at IKA Kongsberg har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg. Lesesalen har åpent mandag og torsdag 0900-1500 og tirsdag og onsdag 0900-1900. Fredag og lørdag er lesesalen stengt.

Det vil av den grunn ikke bli anledning til å foreta bestilling av materialet fredag 17. april. 
 


IKA -Kongsberg