DIS-Norge
 
  English Norsk  

IKA Kongsberg - forvalter og depot for de kommunale arkivskatter

DIS-Vestfold har tatt initiativ til å avfotografere eldre kommunale kilder, som vil bli publisert for hver kommune i Vestfold på siden "Digitaliserte kilder i Vestfold".

En sentral samaribeidspartner i dette arbeidet, i tillegg til kommunene, er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS. IKA Kongsberg er felles arkivdepot for eierkommunene i det interkommunale selskapet. Dette innebærer at flere av Vestfold-kommunenes eldre arkiver er deponert til IKA Kongsbergs arkivmagasiner. Tønsberg, Tjøme, Nøtterøy, Sande, Svelvik, Hof, Lardal og Larvik har deponert store deler, for ikke å si det aller meste, av sine eldre arkiver til IKA. Videre er kommuner som Andebu, Stokke og Re ventet å sette i gang med avlevering av sine arkiver når IKA får kapasitet til å motta dette. IKA Kongsberg oppbevarer videre arkiver for en rekke kommuner i Buskerud og Telemark, så det er absolutt et arkiv som man burde sjekke om man er på leit etter slekt.

Hit kan man henvende seg med spørsmål knyttet til kommunalt arkivmateriale og selv komme på besøk og benytte deres lesesalsplasser for å studere materiale som din Vestfold-kommune har avlevert. Det kan lønne seg å ringe IKA på forhånd på telefon 32 76 40 20 for å avtale besøk på lesesalen. Nærmere info finner dere på denne lenken om lesesalen.

IKA Kongsberg har videre en egen nettside som kalles "Det var en gang..",  hvor de presenterer smakebiter av ulike typer arkivmateriale fra de kommunale arkivene og nettutstillinger om utvalgte tema.

Om det var en gang

IKA Kongsberg er et interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark. Vår hovedoppgave er å bistå våre eiere i arkivfaglige spørsmål, samt å formidle kildemateriale fra kommunenes arkiver. Kommunale arkiv er spennende kilder til kunnskap om blant annet lokalhistorie og slektsforskning.
Aktiv formidling av arkiv er viktig både i et demokrati- og i kulturperspektiv. IKA Kongsberg jobber med aktiv tilrettelegging og ulike strategier for nå forskjellige målgrupper.
 

En av strategiene har vært å samle alle de ulike tiltakene for formidling av arkiv i et eget paraplyprosjekt som vi kaller ” Det var en gang”. 

 

Her finner man blant annet IKA Kongsbergs 2011-kalender som består av bilder av ulike fascinerende arkivstykker.