DIS-Norge
 
  English Norsk  

Informasjon om Vestfoldgårder

 

Vårt medlem Rune Helland har samlet denne oversikten over samtlige gårder i Vestfold. Lenger ned finner du en oversikt over kommune / herredsgrenser for de enkelte kommunene.

Det er kun rene gårdsnavn som er registrert, det er derfor ikke noe: Øvre, nedre, østre, vestre, nordre, store, lille etc. Indeksen indikerer ikke hvor mange gårder det er av hvert navn. Gårder som er utskilt etter 1900 er heller ikke med, da de fleste utparselleringene gjerne var kun bolighus, eller bygdesentrum.

Er herreds-\kommunenavnet skrevet med små bokstaver, indikerer det at det er et underbruk eller en husmannsplass. Er herreds-\kommunenavnet skrevet med store bokstaver, indikerer det at det er en fullgård.

Gårdsnavnene er til en viss grad modifisert. Dette gjelder endinger som -rud, -rød, og -voll\vold. I parantes bak herreds-\ kommunenavnet er tatt med det eldste registrerte navnet som er kjent for sognet.

Kommune / herredsgrenser for kommuner i Vestfold

ANDEBU HERRED

Andebu (Andabo) hovedsogn grenser til Ramnes, Hvarnes, Arnadal.
Høyjord (Haugager ir) undersogn grenser til Vivestad, Ramnes, Svarstad, Styrvold, Hvarnes.
Kodal (Kuadal) undersogn grenser til Hvarnes, Kvelde, Hedrum, Stokke, Skjee.

 

 

BORRE HERRED

topage.jpg (1409 bytes)

Borre (Borro) hovedsogn grenser til Slagen, Sem og Undrumsdal.
Nykirke (Nye Kirkja) undersogn grenser til Våle, Undrumsdal.

BOTNE HERRED

Botne (Botnar) hovedsogn grenser til Våle, Sande.
Hillestad (Hildissta ir) undersogn grenser til Våle, Hof, Vassås, Fon, Sande.

BRUNLANES HERRED (NESJAR)

Tanum (Tuneime) hovedsogn grenser til Eidanger \ Telemark, Berg, Kjose.
Berg undersogn grenser til Tanum, Kjose.
Kjose (Kiosar) undersogn grenser til Tanum, Hedrum, Kvelde.

HEDRUM HERRED

Hedrum (Heidarheim) hovedsogn grenser til Kjose, Tanum, Larvik, Tjølling, Sandar (Sandefjord), Stokke og Kodal.
Kvelde (Kveldi) undersogn grenser til Kjose, Kodal, Eidanger (Porsgrunn) og Siljan i Telemark.
Hvarnes (Hvaranes) undersogn grenser til Styrvold, Andebu, Kodal, Siljan i Telemark.

HOF HERRED

Hof (Lørdal) hovedsogn grenser til Hillestad, Sande.
Vassås (Vazas) undersogn grenser til Hillestad, Fon, Vivestad.

 

 

LARDAL HERRED (LAGARDALR)

topage.jpg (1409 bytes)

Styrvold (Styravellir) hovedsogn grenser til Svarstad, Hvarnes, Høyjord, Siljan i Telemark.
Svarstad (Svarfa arsta ir) undersogn grenser til Styrvold, Hem, Høyjord, Vivestad, Siljan og Sauherrad i Telemark.
Hem (Hæmr) undersogn grenser til Svarstad, Vivestad, Vassås, Tuft (Hvittingfoss) i Sandsvær, Buskerud.

NØTTERØ HERRED

Nøtterø (Njotarøy) sogn grenser til Tjømø, Stokke, Tønsberg.

RAMNES HERRED

Ramnes (Rafnes) hovedsogn grenser til Sem, Andebu, Høyjord, Undrumsdal, Arnadal.
Vivestad (Viuilsta ir) undersogn grenser til Vassås, Høyjord, Svartstad, Hem.
Fon (Fone) undersogn grenser til Hillestad, Fon, Vassås.

SANDAR HERRED, INKL. SANDEFJORD

Sandar (Skaun\Sandeherred) sogn grenser til Tjølling, Hedrum, Kodal, Skjee, Stokke.

SANDE HERRED

Sande (Sandvin) herred grenser til Skoger (Buskerud) Svelvik, Hillestad, Botne, Hof.

 

 

SANDSVÆR HERRED (SANDSHVERFI)

topage.jpg (1409 bytes)

Tuft (Tupt) sogn grenser til Hem, Svarstad, Komnes, Hof, Vassås.
Komnes (Kaupmansnes) sogn grenser til Svarstad, Tuft, Hof, Efteløt.
Efteløt (Elptarløyti) sogn grenser til Hedenstad, Hof, Øvre Eiker, Komnes.
Hedenstad (He innstad) sogn grenser til Efteløt, Sauherrad, Heddal (Notodden). Gransherrad (Notodden), Flesberg, Øvre Eiker.

SEM HERRED

Sem (Sæeimr) hovedsogn grenser til Slagen, Borre, Undrumsdal, Ramnes, Arnedal, Stokke, Tønsberg.
Slagen (Slaghen) undersogn grenser til Nøtterø, Tønsberg, Sem, Borre.

SKOGER HERRED, overført til Drammen storkommune, Buskerud 1964.

Skoger (Skoga) hovedsogn grenser til Sande, Hof, Øvre Eiker, Drammen, Konnerud, Strømsgodset.
Strømsgodset undersogn grenser til Konnerud, Skoger, Nedre Eiker.
Konnerud (Ikonrud) undersogn grenser til Skoger, Strømsgodset, Nedre Eiker.

 

 

STOKKE HERRED

topage.jpg (1409 bytes)

Stokke (Stokkar) hovedsogn grenser til Nøtterø, Sem, Skjee, Arnedal, Sandar.
Skjee (Skei auga) undersogn grenser til Stokke, Arnadal, Sem, Sandar, Kodal, Andebu.
Arnadal undersogn grenser til Skjee, Sem, Ramnes, Andebu.

SVELVIK

Svelvik (Sverdvik, Strøm) sogn grenser til Sande, Skoger i Buskerud.

TJØLLING HERRED

Tjølling (Tjodalyng) sogn grenser til Larvik, Hedrum, Sandar(Sandefjord).

TJØME HERRED

Tjømø (Tjuma) sogn grenser til Nøtterø, Stokke, Sandar (Sandefjord).

VÅLE HERRED

Våle (Valir) hovedsogn grenser til Botne, Fon, Ramnes, Hillestad, Nykirke.
Undrumsdal (Undreimsdale) undersogn grenser til Borre, Sem, Ramnes, Nykirke.

Se hvilken kommune gården tilhører.

topage.jpg (1409 bytes)