DIS-Norge
 
  English Norsk  

Jordmorskolen fra 1815

I 1815 ble det besluttet å starte jordmorundervisning i Norge.

Danskfødte dr. Magnus Andreas Thulstrup, prof. i kirurgi og fødselsvitenskap ved Universitetet i Kristiania, sto for den første undervisningen, og i 1818 fikk Norge egen jordmorutdanning ved fødselsstiftelsen i Kristiania.

Eksamensprotokollene som her publiseres dekker perioden 1818 til 1922.
Søkbar database for uteksaminerte jordmødre ved Bergen fødselsstiftelse 1861-1919 ligger på DA: https://digitalarkivet.arkivverket.no/nn-no/gen/sok/15/100182

Siden vi nå dekker mye mer enn bare Vestfold er disse protokollene lagt under Digitaliserte kilder og Norge i menyen. Her vil det snart komme flere kilder fra inn og utland.

Disse protokollene er en medlemsfordel og man må derfor logge seg på nettsidene for å se dem.