DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kilder for Sørøst Norge

Rikstelefonkatalogen 1942 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet

Del 3 dekker Jevnaker herred og en del av Gran herred i Oppland fylke, BuskerudVestfoldTelemarkAust-Agder og Vest-Agder (unntatt Flekkefjord og omegn)

 

Dette er Rikstelefonkatalogen Del 3 1947 Sør-Aust Noreg.
Del 3 dekker Jevnaker herred og en del av Gran herred i Oppland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (unntatt Flekkefjord og omegn)

 

 

Rikstelefonkatalogen 1938 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet

Rikstelefonkatalogen 1938 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet

Denne katalog inneholder abonnentene ordnet stasjonsvis ved alle telefonanlegg i Jevnaker herred og en del av Gran herred av Opland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (med undtagelse av Flekkefjord og omegn) fylker.

Katalogen er ført ajour inntil mars 1938.