DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kilder for Vestfold fylke

 

Vestfold flyttbare fylkesskole karakterprotokoller 1924-1952

Vestfold flyttbare fylkesskole
karakterprotokoller 1924-1952

Vestfold flyttbare fylkesskole, ​elevregister 1920-1953

Vestfold flyttbare fylkesskole,
elevregister 1920-1953

Register til fylkestings- forhandlingene 1838-1900
Register til fylkestings-
forhandlingene 1838-1900
Fylkestingsforhandlinger 1856
Fylkestingsforhandlinger 1856
Fylkestingsforhandlinger 1880
Fylkestingsforhandlinger 1880


 
Fylkestingsforhandlinger 1897
Fylkestingsforhandlinger 1897

Dette er Adressebok for Vestfold fylke og Drammen fra 1956. Denne adresseboken inneholder også likningstall. 
Formuer inntil kr. 15,000.— i klasse 1 og kr. 25,000.— i høyere klasser er skattefrie ved statsskatteligningen. Da ligningstallene i boken er oppført efter statsskatteligningen og klasseansettelsene er ukjente efter de oppgaver vi har mottatt, er det satt x for alle formuer under kr. 25,000.— for personlige skattytere.

Boken er søkbar og du kan laste ned enkeltsider som PDF dersom du ønsker det.
Når du søker bør du kun søke på etternavn, og du må nok bla litt fordi man i boken bruker en strek for å markere gjentagelse av etternavn vist på linjen over. 

Hvis du har en smarttelefon kan du se på boken i nettleseren der også med å følge linken. Du vil da få opp en versjon som er tilpasset skjermen på din mobil, men ellers er de fleste funksjoner som på fullversjonen.

Sidetallene som vises i vår nettutgave stemmer ikke helt med den trykte utgaven fordi det er hoppet over en del sider i boken. Fram til side 218 stemmer tallene, men side 218 har fått sidenummer 218-236 i den trykte utgaven. 

Adressebok 1941

Adressebok for Vestfold fylke og Drammen 1941. Også denne boken inneholder likningstall. 

Adresseboken er sortert på fylkets byer, deretter kommer fylkets herreder. Vi finner også bransjeoversikter for hver by, og det er avsnitt om Fylkets vesentligste embets- og bestillingsmenn.