DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kodal kirke

Kodal kirke

 

Kodal kirke har en broket og interessant historie. Den nevnes første gang i 1339, men koret, kirkens eldste del, er av stein og kan ut fra byggemåte dateres til 1100-tallet. Til kirken hørte lite jordegods og det var derfor lite penger til vedlikehold i eldre tid.

Kirken forfalt, men ble som følge av opprettelsen av Grevskapet Jarlsberg forsynt med nytt kirkeskip i tømmer i 1691, da Sandar kirke ble revet 100 år senere arvet Kodal kirke altertavlen fra 1634. Denne hadde vakre forgylt akantusblader, skjellformer og små skulpturer. Den stod i kirken til modernisering i 1854 og endte sine dager i maleren Otto Valstas kunstnerhjem på det som i dag er Asker museum.
Altertavlen viser korsfestelsen og er fra 1781.

Kirken fikk sitt første orgel i 1893 og i 1919 nye klokker fra Nauen klokkestøperi. Den minste av klokkene har inskripsjonen ”Ring til helg i livets sommer. Ring oss hjem når døden kommer.”.
Kilde: Andebu kommune - Kodal kirke
Kodal kirke @ kodal.info
Kodal kirke @ andebu.info

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Sandefjord
Prestegjeld: Andebu
Menighet: Kodal Menighet og Menighetsinfo for Kodal

 


Bygdebokforfatter
Lorents Berg

Bygdebokforfatter
Lorents Berg

Alle foto: Willy Fredriksen