DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kulturarv i Vestfold på februarmøtet

 

Anitra Fossum
Foto: Trude Aga Brun

På medlemsmøtet i Stokke torsdag 19. februar får vi besøk av arkeolog Anitra Fossum fra Kulturarv Vestfold. Hun vil fortelle om hvordan fylkeskommunen arbeider med bevaring og formidling av kulturminner. 

Mye av det som fylkeskommunen arbeider med i denne sammenheng er nok ukjent for mange av oss. Dette blir derfor en meget god anledling til å lære mer om hva som skjer på kulturarv fronten i Vestfold. Kanskje blir det en liten vinkling inn imot slektsforsking også.

På Kulturarv Vestfolds websider kan vi lese følgende:

"Kulturminnene er kikkehull til fortiden og inspirasjon for fremtiden.

Fortellinger om fortiden skapes i vår egen tid. Gravhauger, sverd, gamle veier og bruer, bygningsmiljøer, kirker og forlatte åkrer fester historiene i landskapet. Kulturminnene må forvaltes slik at vi og de som kommer etter oss, kan bruke dem og lære av dem. 

Kulturarvs viktigste oppgaver

  • Vi tilrettelegger kulturminner og åpner rom for opplevelse og undring i landskapet. 
  • Vi deler kunnskap med vestfoldsamfunnet i digital form og i møte med menneskene.
  • Vi arbeider for at alle fredete bygninger og anlegg skal være i tilfredsstillende stand innen 2020.
  • Vi vil forenkle gjennomføringen av arkeologiske undersøkelser for å spare samfunnet for unødig bruk av tid."

Anitra Fossum koordinerer utviklingsprosjekter, vedlikeholder nettsider, sosiale medier og følger opp Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Utdannet fjernsynsprodusent og arkeolog med spesialisering i jakt og fangst på rein. Interessert i informasjon og kunnskapsdeling, lovverk og høyfjellsarkeologi. 

 

 

 

Anitra Fossum med forskere fra LBI ArchPro og NIKU på Kaupang.
Foto: Øyvind Arntsen

Etter kaffepausen vi se på bruk av data lagret i "skyen". 
Dette kan være svært nyttig både for å ha de samme data tilgjengelig på flere maskiner, som sikkerhetskopi, eller for å dele med andre. Men det kan også være litt farlig dersom man ikke har satt seg inn i hvordan de forskjellige løsningene virker.
Det finnes etter hvert mange løsninger og leverandører, men desto viktigere er det å planlegge litt hvorden man ønsker å bruke "skyen".