DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kurs på Bakketeigen starter 1. mars 2017

NRK serien Hvem tror du at du er har skapt en stor interesse for slektsforskning, og Vestfold er ikke noe unntak.

Slekt og Data Vestfold har holdt en lang rekke kurs rundt om i fylket de siste par årene, og vi drar nå i gang enda et grunnkurs i slektsforskning.  
Det førstkommende kurset holdes på Høgskolen i Sørøst-Norge, Bakkenteigen. (Raveien 215, Borre)
Kursrommet er auditorium A1-39 alle tre dagene.
Ta hovedinngangen nede og se kart under.

Målet er å gi deltagerne en lang rekke grunnleggende kunnskaper slik at de kan foreta søk og finne fram i de viktigste kildene man benytter. De vil også lære litt om forutsetningene for hver av kildene og hvorfor man ofte ikke finner de personene man søker i en gitt kilde. Vi ser også på andre vinklinger og andre mulige kilder når man står litt fast.

Kurset går over tre kvelder og er totalt på 9 timer.

Kursdagene er onsdagene 1. mars, 8. mars og 15. mars, all dager fra kl. 18:00.

Kurset koster kroner 600,- pr person. For medlemmer av Slekt og Data koster kurset kr. 200,-.
Deltagerne  betaler for kurset ved fremmøte første dagen.
Påmelding på epost til epost@vf.slektogdata.no eller på telefon 922 50 740.

Grunnkurs i slektsforskning dag 1

 • Hvordan komme i gang
 • Grunnleggende om kilder
 • Skannede kilder
 • Søkbare kilder
 • Digitalarkivet
 • Søketips

 

Grunnkurs i slektsforskning dag 2

 • Hvordan finne kilder hos DA, RHD, osv
 • Digitalarkivets søkemulighet
 • Arkivverkets soknehistorikk
 • Genealogiske ressurser
 • Kilder hos Slekt og Data
 • Gravminner
 • Familysearch

 

Grunnkurs i slektsforskning dag 3

 • Bruk av program for å lagre og organisere funn
 • Hvordan få tips og hjelp
 • Slektsforum
 • Chat
 • Kort om mulighetene i utlandet

 

Kurset er støttet av Studieforbundet Kultur og Tradisjon. 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Kursrom C2-131

Følg med på NRK serien og la deg inspirere du også.