DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kvelde kirke

Kvelde kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti:: Larvik
Prestegjeld: Hedrum
Den Norske Kirke i Kvelde

   

Alle foto: Willy Fredriksen