DIS-Norge
 
  English Norsk  

Larvik kirke

Larvik kirke

 

Larvik menighet er en typisk sentrumsmenighet i hjertet av Larvik. Larvik kirke ble oppført i 1677 av grev Ulrik Fredrik Gyldenløve, og er i pusset teglstein. Tårnet ble bygget i 1762. Som prostiets hovedkirke, feirer vi gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Det er også stor aktivitet på musikkfronten, med mange konserter. Menigheten har et misjonsprosjekt i Kenya sammen med Langestrand menighet.

 

 

Alle foto: Willy Fredriksen