DIS-Norge
 
  English Norsk  

Løvøya kapell

Løvøya kapell

 

Løvøy kapell er en langkirke fra 1200Løvøya i Horten kommune, Vestfold fylke. Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme.

Kirkebygningen

Løvøy kapell er et steinkapell som er bygd en gang i tidsrommet 1223 – 1398 e.Kr. Langveggene er drøyt 10 meter og gavlveggene 7 meter. Etter tradisjonen skal den være bygget i Olav Kyrres regjeringstid (1066-1093).

St. Olavsbrønnen

Selve kirkeformen er kjent fra Orknøyene og Man, med skip og kor bygget sammen uten skillevegg. Også de sirkelrunde lysåpningene i gavlveggene er typiske kjennetegn for denne kirkearkitekturen. Av 1200-tallets opprinnelige kirkebygg er det gamle steinalteret fremdeles i bruk. Selve alterplaten har sin egen historie ettersom den kom til rette på Falkensten bruk der den hadde gjort tjeneste som dørhelle i mange år. Den ble bragt tilbake til kirkebygget under restaureringen på midten av dette århundre.

Etter reformasjonen 1536 lå kirken i mange år i ruiner. I 1882 ble ruinene fredet, i 1928 ble restaureringsarbeidet tatt opp, og i 1950 kunne Løvøy kapell gjenåpnes til kirkelig bruk.

St. Olavsbrønnen som ligger ved kirken, var et av de viktigste valfartssteder på Østlandet i katolsk tid. Kapellet var viet til St. Halvard og St. Martin.

Kilde: Wikipedia - Løvøya kapell

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Nord-Jarlsberg
Prestegjeld: Horten

   

Alle foto: Willy Fredriksen