DIS-Norge
 
  English Norsk  

Mange gode kandidater

Forslag til ærespris strømmer på så det er tydelig at mange legger merke til den flotte jobben som våre medlemmer utfører til glede for så mange.

Siden vi la ut nyheten her på nettsidene hvor styret ba om innspill til verdige kandidater har det kommet mange forslag. Ikke bare er antallet stort, men det er også mange forskjellige personer som foreslåes.  

Uten å komme inn på forslagene kan vi trygt si at alle innspill som er sendt inn viser til svært gode kandidater. Det fortsatt mulig å sende inn flere forslag til styret.

Årsmøtet i DIS-Vestfold er torsdag 17. mars 2016. Det betyr at forslag til ærespris må være styret i hende innen 17. februar. 

Send inn ditt forslag og begrunnelse til styret på adressen epost@vf.disnorge.no